Kommunen får bidrag till nytt resecentrum

23 september 2010
Järnvägsstationen
Det nya resecentrumet kommer att placeras någonstans efter den befintliga perrongen.

Det är Region Dalarna som går in med 2.5 mkr till projektet som ska bli en framtida knutpunkt för resandet till, från och inom Mora.

Så motiverar Region Dalarna sitt beslut

"Moras järnvägs- och busstation är idag placerade 1,5 kilometer från varandra, vilket innebär ett obekvämt resande och byte mellan transportslagen. Dessutom ligger taxistationen mittemellan de båda stationerna. En förutsättning för att underlätta resandet är god tillgänglighet och sammanbindning av de olika transportsätten tåg, buss, bil, cyklister och gående till en central knutpunkt: Mora Resecentrum. Till detta projekt erhåller Mora kommun 2 500 000 kronor av Region Dalarna."

Tre parter delar på kostnaden

Bidraget från Region Dalarna utgör dock bara en mindre del av finansieringen. Den totala projektkostnaden uppgår till 22 mkr och besked väntas i slutet av året från Tillväxtverket, dit en ansökan inlämnats om ca 9 mkr från EU:s regionalfond. Det återstående beloppet, ca 10 mkr, svarar Mora kommun för.

Lokaliseringen blir i anslutning till den nuvarande tågstationen och det nya resecentrumet får en ny byggnad om ca 200 kvm, innehållande vänthall, effektförvaring, toaletter och informationsutrymme. Perrongen förlängs med 90 meter och förses med tak, dessutom byggs skärmtak och väderskydd för den nya bussangöríngen.

Övriga åtgärder är utökad parkering, flytt av busshållplats, nya bussangöringsytor, belysning, realtidstavlor, cykelställ, angöringsyta för taxi och hyrbilar, väganslutningar samt gång- och cykelstråk.

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 24 september 2010.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... 16 personer dömdes till döden i Mora vid häxprocessen 1669?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213