Kommunen köper eget vindkraftverk

28 januari 2010
vindkraftverk Visa större bild

Det beslutade kommunstyrelsen vid sammanträdet den 26 januari. Men investeringen måste först godkännas av kommunfullmäktige och det sker den 16 februari.

Det alldeles egna kraftverket kommer att ligga på Hedbodberget, i närheten av Dalfors. Med andra ord i Rättviks kommun och på den aktuella platsen finns redan nio vindkraftverk som togs i bruk under 2009. De har byggts av o2 Vindkompaniet AB, ett dotterbolag till 02 Vind AB som är moderbolag i koncernen o2 med säte i Stockholm.

Kommunens köper ett helt nyckelfärdigt vindkraftverk, driftsatt och klart att övertas i januari 2011. Investeringskostnaden är ca 38 miljoner kronor och  finansieringen sker genom upplåning. När verket tas i drift tillkommer dessutom följande produktionskostnader:

  • serviceavtal
  • arrende och bygdepeng
  • övervakning
  • försäkring
  • fastighetsskatt
  • elnätskostnader.

Inte bara kostnader

Sammantaget uppgår dessa till ca 1 230 tkr/år. Men det finns också en årlig intäktssida som o2 uppskattar enligt följande:

  • försäljning av elcertifikat (1 503 tkr)
  • värde el och elcertifikat (2 699 tkr)
  • värde energiskattebefrielse (1 579 tkr)

Med ovanstående antaganden blir kassaflödet ca 4.55 mkr/år. Avskrivningar tillkommer och kommunens ekonomienhet har gjort en uppskattning av pay-offtiden för vindkraftverket och den kalkylen pekar på att investeringen är återbetald på 12 år. Givet att den förväntade produktionsnivån uppnås kommer anläggningen att vara lönsam även om elpriserna skulle sjunka med 10 öre jämfört med det nuvarande elavtalet.

I linje med den politiska planen

- Vi räknar med att skriva på köpeavtalet under våren, säger kommunalrådet Peter Helander (C). Och på sikt skulle vi behöva ytterligare kanske 5-6 verk för att bli självförsörjande på el i vår kommun. Kalkylerna visar att det här ska vara en god affär och i våra politiska mål finns också klart utsagt att vi ska satsa på förnybar energi. Att verket står i grannkommunen ser jag heller inte som något hinder, men jag har förstått att det kan vara känsligt. 

Enigheten i kommunstyrelsen var heller inte total. David Örnberg (V) och Ingvar Niilimaa (Morap) yrkade avslag och på samma linje gick Malin Höglund (M), Mats-Gunnar Eriksson (Fp) och Anders Bogg (C). 

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 28 januari 2010.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... namnet Mora förekommer i skrift första gången 1325?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213