Kommunen minskar sina utsläpp av koldioxid

14 november 2017

Mora kommun och Morastrand AB har minskat sina koldioxidutsläpp med hela 80 procent sedan 1998. Minskningen gäller utsläppen från energianvändningen i organisationens byggnader.

För mig är det glädjande att arbetet mot en hållbar kommun går åt rätt håll. Jag är också stolt över att Mora var tidigt ute och att vi kan visa vägen för andra, säger kommunalrådet Anna Hed (C).

 Vi har arbetat långsiktigt och systematiskt med våra lokaler och fastigheter och har därför nått detta fantastiska resultat, säger kommunens miljösamordnare Eva Larsson. Målsättningar på EU, nationell och regional nivå har varit vägledande för oss och vi satte tidigt upp egna mål och åtgärder för energieffektivisering och utfasning av fossila bränslen. Det är förstås många inblandade i resultatet, från de som till vardags rattar och ställer in våra värme- och ventilationssystem med mera till våra politiker som haft viljan och modet att satsa resurser för att vi ska nå våra mål.

 

Kommunala organisationens koldioxidutsläpp Visa större bild

Vad ligger bakom minskningen?

Bilden ovan visar hur vår koldioxidresa sett ut sedan 1998 när vi påbörjade mätningarna. Viktiga steg i minskningen är: Energieffektivisering, utfasning av olja, förnybart i fjärrvärmen, förnybar el och EPC-projektet.

Energieffektivisering: Mora kommun och Morastrand var tidigt ute med att mäta och följa upp energistatistiken i byggnaderna och kunde också då påbörja ett systematiskt energieffektiviseringsarbete. Energianvändningen i kommunala byggnader har mellan åren 1998 och 2016 minskat med 29 procent. Mellan samma år har ytorna ökat något vilket medför att energianvändning per m2 minskat med 31 procent.

 Att mäta är att ha koll på läget och det ger bra underlag till åtgärder i byggnaderna säger Anders Hanspers, teknisk förvaltare Morastrand AB

Utbyte av olja: Förutom effektivisering satsade kommunen på att ersätta olja i uppvärmningen och idag är oljan nästan helt borta. Den finns kvar endast som reserv.

Förnybart i fjärrvärmen:

E.ON har som mål att all energi vi producerar och levererar ska vara hundra procent förnybar eller återvunnen senast 2025, säger Henrik Johansson Casimiro, vd E.ON Lokala Energilösningar. Här i Mora har vi kommit mycket långt i den omställningen och vi är nu mindre än 1 % ifrån att nå målet. Ett viktigt steg är det nya, biobränsleeldat fjärrvärmeverk som vi invigde i våras och som gett oss förutsättningar att minska oljeandelen i värmeproduktionen, vilket ligger väl i linje med Mora kommuns högt ställda miljömål.

Förnybar el: Kommunens eget vindkraftverk producerar årligen ca 5-6 GWh el.

Energy Performance Contracting-projektet: EPC är en tjänst som innebär ett formaliserat samarbete mellan fastighetsägare och energitjänsteföretag för att renovera och minska energianvändningen. EPC-projektet har påverkat strategiska delar av det eftersatta underhållet och därmed stärkt möjligheterna att bibehålla det energiarbete vi sen länge arbetat med i kommunen.

Hur ser den fortsatta resan till en fossilfri kommun ut?

 För att våra nyckeltal ska kunna påverkas i rätt riktning behöver vi fortsätta vår kvalitetssäkring av indata till energistatistiken, säger Petter Elfqvist, teknisk förvaltare Mora kommun. Detta är inte minst viktigt ur ett ekonomiskt perspektiv. Dessutom har vi vid nyproduktion börjat ställa höga energiprestandakrav vid upphandling vilket förpliktigar entreprenören att enligt DUR-metoden visa att den avtalade energiprestandan uppnås under ett års drift.

 Vi behöver bredda vårt arbete till att gälla även andra områden, framförallt tänker jag då på våra resor och fordon säger Caroline Smitmanis Smids, utvecklingschef Mora kommun. Kan vi använda samma målinriktade arbetssätt även här har vi stora möjligheter att minska ännu mer och ta vårt ansvar för klimatet.

Nya mål och strategier för att nå dem behöver nu sättas på plats och kommunen kommer i början av år 2018 ta beslut om en strategi för Hållbara Mora. Denna strategi utgår från de globala hållbarhetsmålen och kommer alltså att innehålla mål inom ramen för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Dela med andra
 • Dela på Google
 • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 14 november 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Eva Larsson Miljösamordnare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 52 (mobil ankn)

Visste du att....

... Mora lasarett byggdes 1910-12?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213