Kommunen protesterar mot tidtabellsändring

18 november 2010

Inter City

10 minuters väntetid i Borlänge för det tidiga morgontåget från Mora mot Stockholm blir 39 minuter i SJ:s nya tidtabell som börjar gälla den 12 december. 

Långsiktigt miljömål äventyras

Mora kommun har i avtal med dåvarande Vägverket inlett ett övergripande arbete enligt den så kallade 4-stegsprincipen. Steg 1 och 2 innebär bland annat att förbättra kollektivtrafiken och skapa bättre förutsättningar för att gå, cykla, åka buss eller tåg istället för att nyttja bilen. Syftet med detta är att minska biltrafiken och koldioxidutsläppen. Tågtrafiken planeras att bli entimmestrafik mellan Mora och Borlänge liksom trafiken på Dalabanan ner till Stockholm. När detta är genomfört bidrar det till regionförstoring och till ett ökat arbetspendlande med tåg.

Vid möte om kollektivtrafiken initierat av region Dalarna 2010-11-12 presenterades tidtabell för SJ:s persontrafik till och från Stockholm och Dalarna för 2011 med start 2010-12-12. Det framkom då att den tidiga tågförbindelse som Mora och övriga kommuner längs Siljansbanan  har till Stockholm allvarligt har försämrats.

Bakgrund

För närvarande kan resande åka med Tåg i Bergslagen från Mora kl 5.12, anlända till Borlänge kl 6.27 och fortsätta med SJ:s tåg kl 6.37 för att ankomma Stockholm kl 8.40. Denna förbindelse är viktig för att affärsresande och andra för att kunna delta i möten av olika slag både i Uppsala och Stockholm. Denna möjlighet finns t.o.m. 2010 12 11.

Tidtabell T 11

Den nya tidtabellen som presenterats innebär följande: Från Mora med Tåg i Bergslagen samma tider som den nuvarande tidtabellen med ankomst Borlänge 6.27. SJ:s persontåg är däremot senarelagt med avgångstid från Borlänge kl 7.06 vilket innebär en väntetid vid Borlänge C på 39 min. Dessutom ankommer detta tåg Stockholm först kl 9.16 vilket omöjliggör mötesstart vid 9-tiden.

Mora kommuns uppfattning

Kommunen kan inte acceptera denna försämring och uppmanar SJ att ändra tidtabelläget till nuvarande tidtabell med kortare väntetid i Borlänge och med tidigare ankomst till Uppsala och Stockholm! Vi befarar att om inte ändring sker kommer resande att ske med bil i större utsträckning och med stor olägenhet för våra kommuninvånare och besökare.


Gunnar Israelsson 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 18 november 2010.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... namnet Mora förekommer i skrift första gången 1325?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213