Kommunen testar elbil

5 juni 2013
Nissan Visa större bild
Bara att plugga in kontakten i eluttaget och ladda. Tar 12 timmar som mest vid tomt batteri, men det finns snabbare varianter.

Under två veckor kommer några förvaltningar att pröva hur det känns att köra en 100 % eldriven bil. Det kan bli det första steget mot ett nytillskott i kommunens bilpool.

Kommunalrådet positiv till elbilar

- Offentliga sektorn borde vara med i frontlinjen när det gäller att anskaffa elbilar så att de får en större spridning, menar kommunalrådet Bengt-Åke Rehn (S). I Mora måste vi därför ta den volym som vi orkar med.

Att det blivit möjligt att låna en bil är en f��ljd av Interregprojektet "Green Drive" som omfattar kommuner i Dalarna, Värmland och Norge. Alla kommuner i vårt län har fått möjligheten och Mora, Hedemora, Gagnef, Rättvik och Ludvika tackade ja. Två biltyper har funnits att tillgå; Volvo C30 (som ännu inte serieproduceras) och Nissan Leaf som finns ute på marknaden i 50 000 exemplar runt om i världen. I Sverige har den funnits i ungefär ett år.

- Vi i Mora har lånat en Nissan Leaf och planen är att Morastrand AB, hemtjänsten och miljökontoret ska använda den under de två veckorna, säger Eva Larsson, miljösamordnare i Mora kommun.

Begränsad räckvidd 

Den 4 juni levererades testbilen och de kommande användarna fick då en genomgång av hur den fungerar. Eftersom bilen enbart drivs av el är det givet att den inte lämpar sig för långkörningar. Enligt fabrikens norm är räckvidden maximalt 17.5 mil på en laddning, men det kan hända att kraften sinar tidigare än så.

- Räckvidden beror till stor del på körstilen, förklarade Jennie Roselius från återförsäljaren i Falun. Om man kört fort och/eller med full AC eller värme, så drar bilen naturligtvis mer el. Likaså om man använder de eluppvärmda stolarna mycket eller den eluppvärmda ratten. Men när man bromsar så tillförs energi till batteripaketet som då alltså laddas. Men en elbil ska helst gå i närområden och för exempelvis hemtjänsten med en körsträcka på ca 10 mil per dag är den helt perfekt.

Nissan Visa större bild
Jan Malm från Gävle-Dala Energikontor visar anslutningen av laddkabeln för Olle Bylander och Bengt-Åke Rehn.

Någon bränsletank i traditionell mening finns naturligtvis inte, däremot ett batteripaket. Det består av 48 mindre paket med totalt 192 celler av typen litium-jon och är placerat under bilen. Fördelen med batterikonstruktionen är att cellerna kan bytas var för sig om så skulle behövas. Batteridelen är för övrigt bilens särklassigt dyraste del och står för ungefär hälften av priset på 343 000 kronor. Från den summan ska dock dras en supermiljöbilspremie på 40 000 kronor.

Laddningstiden kan variera

Med ett stora batteripaket följer oundvikligen ett stort laddningsbehov och det kan tillgodoses på flera sätt. Ett är via den medföljande kabeln och ett vanligt uttag med 10 A säkring, då tar laddningen ca 12 timmar. Om man skaffar en hemladdningsenhet med 16 A säkring kortas tiden till 8 timmar och då kan även kupén förvärmas utan att bilens batteri påverkas. Hemladdningsenheten kan även manövreras via en dator eller en app i en smartphone. Snabbladdning som ger 80 % batterikapacitet på 30 minuter kan man också få, men för det krävs en särskild sorts laddningsstolpe och den närmaste finns idag i Falun. 

- Jag hade en sådan här bil som tjänstebil i vintras och då räckte en laddning ungefär 12 mil, berättade Jennie Roselius. Då körde jag i Falun och laddade två gånger i veckan. I höst börjar Nissan Leaf tillverkas även i England och det blir bilar därifrån som då kommer till Sverige, inte från Japan som hittills. Den versionen ger också lite längre körsträcka, ca 19.9 mil, tack vare ett nytt värmepaket. Under 2014 kommer också en kombiversion som blir intressant för olika typer av företag.

Kommunens nästa val? 

Med en elkostnad av 2-2.50 kr/mil blir elbilen ett intressant alternativ till konventionella bilar när det handlar om sträckor på 10-15 mil per dag. Efter laddning under natten står den sedan klar att brukas igen.

Om proven i Mora faller väl ut så är det alltså mycket som talar för att en eller flera elbilar kommer att tillföras kommunens vagnpark. Något som i så fall ligger väl i linje med energi- och klimatplanen där det står att läsa följande: "Den självklara målsättningen med den kommunala bilparken är att den ska kunna drivas på fossilfria bränslen."

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 5 juni 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Rumbo Mats Aronsson i Östnor redan på 1820-talet startade det som sannolikt var Ovansiljans första bankrörelse?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213