Kommunföreträdare reagerar på ministerns förslag om beredskapsflygplats

10 juli 2018

Nu kommer reaktioner från Mora kommun på infrastrukturministerns förslag att göra Mora Siljan flygplats till en beredskapsflygplats, med uppgift att klara ambulansflyg och annan viktig samhällsverksamhet.

Det var den 28 februari som reguljärflyget till Stockholm ledes ner och ett eventuellt återupptagande av reguljärflyget skjuts nu på framtiden.

I en radiointervju förklarade nyligen infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) att han vill ge Trafikverket i uppdrag att göra flygplatsen i Mora till en beredskapsflygplats för att klara behoven inom sjukvård, räddningstjänst och annan samhällsservice. Staten skulle då stå för en del av driftskostnaderna.

Regeringen meddelar nu också att man vill göra en översyn av landets flygplatser och vilka som ska få ha reguljärflyg med statligt stöd, d v s trafikplikt.

De politiska företrädarna i Mora kommun gör nu ett gemensamt utspel där man menar att det är positivt att regeringen vill bidra till att hålla flygplatsen öppen som beredskapsflygplats, men att det inte är en hållbar lösning. För att flygplatsen ska kunna leva på sikt krävs trafikflyg.

"Mora kommun äger flygplatsen och viktiga investeringar behöver göras för att fortsatt behålla den certifiering och kapacitet som flygplatsen har. För att dessa investeringar ska genomföras krävs att det finns reguljärtrafik. Tills frågan är avgjord kommer kommunen inte att göra några investeringar," säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C).

"Näringslivet i Mora behöver reguljärflyg till Mora. Vi ser redan nu en risk med förlorade affärer och tappade arbetstillfällen. Företagens kontakter med omvärlden blir sämre och i förlängningen väljer de att satsa på andra orter med bättre kommunikationer," säger kommunalrådet Malin Höglund (M).

"Det här var inte den lösning vi hade tänkt oss. Det är visserligen bra att regeringen också vill utreda vilka flygplatser som ska få trafikplikt, alltså linjetrafik för statligt stöd. Men för Moras del gäller att denna översyn får konkreta resultat snabbt, så flygtrafiken i Mora kan komma igång redan under hösten," säger oppositionsrådet Lennart Sohlberg (S).

De tre företrädarna för Mora kommun säger nu att kommunen måste överväga det framtida engagemanget i bolaget AB Dalaflyget som driver flygplatserna i Mora och Borlänge. För Mora är fortfarande nödvändigt att inom en snar framtid få tillbaka reguljärflyget.

"Det går inte för en kommun som Mora att vara delägare i ett flygplatsbolag och hålla en flygplats med de investeringar som det innebär, utan reguljärflyg. Ett driftsbidrag som beredskapsflygplats ändrar inte på detta," säger de tre politiska företrädarna.

"Utan ett snabbt återupptagande av reguljärflyget kommer kommunens intresse och framtidsplaner för flygplatsen att påverkas kraftigt!"

De framhåller också att miljöpåverkan har blivit större efter att reguljärflyget på Mora stoppades av Trafikverket. Nu sker betydligt fler transporter med bil. Ett exempel är Siljan Chark som varje dag måste köra laboratorieprover fram och tillbaka till Linköping.

Det internationella teknikföretaget Mafi i Mora, som hittills haft en mycket god tillväxt, rapporterar om ett flertal inställda affärsmöten sedan reguljärflyget stoppades. De internationella kontakterna har försämrats och de egna tjänstemännen måste resa ut i högre grad, vilket påverkar effektiviteten.

Anna Hed Centerpartiet
Kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C)
Malin Höglund Moderaterna
Kommunalrådet Malin Höglund (M)
Lennart Sohlberg, Socialdemokraterna
Oppostionsråd Lennart Sohlberg (S)

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 10 juli 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anna Hed (C) Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-266 19
  Växel: 0250-260 00
 • Anders Rosén Kommunikationschef
  Kommunledningskontoret
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 02
  Mobil: 070-330 97 13

Visste du att...

.... Vasaloppet blev 1925 Sveriges Radios första direktsända idrottsevenemang utanför Stockholm?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213