Linje 108 - förändrad körväg från måndag 13 september 2010

13 september 2010

Måndag 13/9 får linje 108 en ny körväg i Färnäs. Hållplatserna Våndarvsvägen och Hansjonsvägen dras in och en ny hållplats inrättas i anslutning till
Färnäs skola på Hansjonsvägen.

Se kartskiss

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 13 september 2010.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Rumbo Mats Aronsson i Östnor redan på 1820-talet startade det som sannolikt var Ovansiljans första bankrörelse?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213