Mätning av luftföroreningar längs genomfarten i Mora

26 januari 2017

Ange alt-text här.
Under hela år 2017 kommer halten av partiklar, i två storlekar så kallade PM10 och PM2,5, att mätas i gaturummet invid RV70/E45 i Mora tätort.

- Vi har här det högsta trafikflödet och därmed också störst risk för överskidande av miljökvalitetsnormerna för luft, säger Eva Larsson miljösamordnare på Mora kommun.

Enligt Trafikverkets Vägtrafiksflödeskarta ligger trafikflödet på denna sträcka på 17230 ÅDT (=årsmedeldygnstrafik).

Dalarnas Luftvårdsförbund samordnar övervakningen av luftkvaliteten i länet. Alla kommuner har ett ansvar att säkerställa att luftkvaliteten understiger vissa kriterier. 

- Genom att samverka i ett luftvårdsförbund kan Dalarnas kommuner säkerställa att luftmätningar sker på ett kostnadseffektivt sätt. Just luftföroreningar från trafiken har varit högaktuellt i media den senaste tiden och det känns bra att vi nu mäter på denna trafiktäta ort, säger Tomas Hirsch ordförande i Dalarnas Luftvårdsförbund.  

Här kan du hitta mer information om vår luftkvalitet och följa mätningen.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 31 januari 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Eva Larsson Miljösamordnare
    Utvecklingsenheten
    Mora kommun
    792 80 Mora
    Tel: 0250-261 52 (mobil ankn)

Visste du att....

... det första postkontoret etablerades vid nuvarande Vasaloppsmålet 1831?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213