MORSA - ett lyckat projekt

5 mars 2013

Idén att göra Mora och Orsa till en sammanslagen taxezon inom kollektivtrafiken har fallit väl ut. Det kan konstateras i en utvärdering som gjorts under hösten 2012.

Projektet MORSA startade den 1 juli 2012 och kommer att pågå till halvårsskiftet 2013. Den bakomliggande tanken är att undersöka i vilken utsträckning kollektivresandet påverkas av den prissänkning som - bland annat - en gemensam taxezon innebär. För att ta reda på det har Dalatrafik engagerat konsultföretaget Ramböll och undersökningen har inte enbart syftat till att se hur själva resandevolymen förändrats. Även resebeteendet inom olika grupper har studerats och man har dessutom tagit en titt på hur marknadsföringskampanjen kring projektet har uppmärksammats och ifall attityderna kring kollektivtrafiken har påverkats. Däremot har ingen ekonomisk uppföljning ingått i uppdraget.

Vinterbuss
Linje 104 går efter E45 och är följaktligen den linje som går allra rakast mellan Mora och Orsa,

Vilka metoder som använts beskrivs närmare i den bifogade filen nedan, men om resultatet kan rent allmänt sägas att projektet Morsa varit mycket framgångsrikt. Bussresandet mellan orterna har ökat och resenärerna är nöjda, inte minst genom att resandet nu blivit enklare med färre biljettyper och taxor att hålla reda på. Under de tre första månaderna var ökningen 9 % på linje 103 och 17 % på linje 104. Vecka 42 gjordes en jämförelse med motsvarande vecka 2011 och då låg ökningen mellan 30 % och 60 %, högst på linje 103.

Hushållsundersökningen visade att mer än 75 % av invånarna i Mora och Orsa kände till MORSA och att sex procent anses har ökat sitt resande. Hälften av resenärerna har börjat resa mer efter förändringen och andelen nya resenärer uppskattas till 25 %. 

- Ganska snart, förmodligen redan i april, kommer vi att ha en sittning med alla berörda, säger Mora kommuns samhälssplanerare Gunnar Israelsson. Alltså Mora och Orsa kommuner, Dalatrafik och landstinget. Då ska vi givetvis också titta på ekonomin i det hela och ta ställning till en eventuell fortsättning. Om det gått med plus lär saken vara klar, är det ett minus får man väga det mot den samhällsekonomiska nyttan. Men i min värld så ska det här permanentas.

 

Se Rambölls utredning här

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 5 mars 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att...

.... Vasaloppet blev 1925 Sveriges Radios första direktsända idrottsevenemang utanför Stockholm?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213