Många förändringar i busstrafiken

20 augusti 2010
Dalatrafik

Den nya tidtabellen gäller till och med den 11 december då en ny version för 2011 presenteras. 

Kollektivtrafiken kostar Mora kommun ca 10.4 mkr per år, ett belopp som utgör så kallat ägarbidrag till Dalatrafik. Landstinget står för 50 % av ägarbidraget i Dalarna (ca 130.2 mkr, tågtrafiken inräknad).

Trafikintäkter täcker i allmänhet ungefär hälften av kollektivtrafikens kostnader, resterande del svarar ägarbidragen för. Räknat på riksnivå visar dock en undersökning att ca 90 % av den totala finansieringen "återvinns" í form av minskade samhällskostnader. Kollektivtrafiken minskar antalet trafikolyckor med allt vad det innebär av minskade kostnader för sjukvård, sjukpenning och produktionsbortfall. Mindre slitage på vägar, mindre miljöpåverkan och färre utryckningar av räddningsfordon och ambulanser kan också adderas till fördelarna.

De viktigaste förändringarna i Mora från den 22 augusti

 • Linje 104 tidigareläggs 5 min med avg 06.30 Mora - Orsa (Lasarettet 06.36).
 • Linje 109 avgår inte från S:t Mikaelsskolan. Avg. Kristineberg 15.20. Kör via Vika (Stenis) 
 • Linje 105 senareläggs 15 min, avg. 16.05 Heden.
 • Linje 107 ny tur med avg Sollerön 12.01.
 • Linje 107 ny tur med avg. Mora 11.30.
 • Linje 107 ny tur med avg 19.45 Mora (endast fredagar med anslutning linje 103 fr. jvstn. 19.40. Tåg inkommer 19.35).
 • Linje 107 med avg Mora 12.00 och Sollerön 12.20 indrages, ersätts med ny tur ovan avg 12.00 Sollerön.
 • Linje 107 med avg Mora 07.50, avg 08.15 Sollerön ersätts med nuvarande tur med avg Mora 07.38 och Sollerön 08.15.
 • Linje 107 med avgång Mora 15.30, via Vika-Gesunda, och med avg. 16.05 Sollerön ersätts med nuvarande 107 med avg. Mora 15.30 via Sollerön - Gesunda och åter Sollerön med avg. Sollerön 16.05.
 • Linje 104, ny tur avg 17.40 Mora - Orsa, månd-fred (tåganslutning).
 • Linje 104 ny tur  avg. 22.05 Mora - Orsa (tåganslutning).
 • Linje 108 indrages, avg Mora 07.35 och Nusnäs 08.00, ersätts med linje 70 med ny sträckning Fu-Nusnäs-Färnäs Mora.
 • Linje 70 får ny sträckning genom Nusnäs avg. Nusnäs 07.27 och Mora 08.10.
 • Linje 502 ny tur avg. Långlet 07.45 månd - fred..
 • Linje 503 ny tur avg Mora 18.30 månd-fred..
 • Skidbussar linje 107 under perioden dec - april indrages på grund av för få resande.
 • Två ytterligare kvällsturer efter 19.00 finansieras genom effektivare resursutnyttjande av bussturer på linjerna 107 och 108.
 • Dessutom planerar vi att tillsammans med Orsa kommun införa minst två nya turer Orsa-Mora-Orsa under rusningstrafik före 07 00 samt 08 00.

Flest resande, ca 200 000/år, har vi på linje 501: Lasarettet - Mora - Hånåkni.  Där pågår sedan i somras en testperiod med kvällsbussar under 2010 - 2011. Mot Hånåkni sker avgångar från Mora 20.30 samt 21.30. Mot Lasarettet finns avgångar mot Mora 20.00 samt 21.00. Turen 19.00 från Mora mot Lasarettet indrages, liksom 19.30 Mora mot Hånåkni.

Utöver denna information kan tilläggas att vi i Trafikbetällning inför 2011 avser att sätta in ytterligare en buss 501 mot Lasarettet vilket genererar trafik var 15:e minut under rusningstrafik morgon och eftermiddag.

Till Dalatrafiks hemsida

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 20 augusti 2010.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

.... skidåkaren Anders Ström var IFK Moras förste olympier? Han blev sjunde man på femmilen i S:t Moritz 1928.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213