Mer lokalproducerat kött till kommunala kök

21 mars 2012

Det kan bli verklighet om ett nystartat Leaderprojekt faller väl ut. Den bakomliggande tanken är att koppla fler typer av service till en upphandling.

Som läget beskrivs i dag har små livsmedelsleverantörer begränsade möjligheter att delta i offentliga upphandlingar. Detta trots att kommunerna  av många skäl gärna vill handla på den lokala marknaden. Många idéer kläcks för att komma runt problematiken och en del fungerar, andra inte.

Samverkan är nyckeln

Inom Leader DalÄlvarna startade ett nytt projekt den 31 januari i år. Det har fått det officiella namnet "Kött till kommunernas kök från betesmarker med kommunala intressen" och ska med ett nytt grepp försöka tillföra upphandlingen ytterligare en komponent. Här handlar det alltså inte bara om att leverera kött, djuren ska dessutom ha betat på marker där kommunen på ett eller annat sätt är en intressent. Det kan naturligtvis vara mark som kommunen äger, men också annan mark som kommunen av olika skäl anser bör hållas efter med betande djur.

Kossor

Förhoppningen med detta upplägg är att samverkan mellan djurägare och markägare ska etableras. Vilket sägs kunna ske genom nätverkande, avtal eller genom att företag bildas. De fördelar som framhålls i ansökan är:

  • biologisk mångfald
  • öppna landskap
  • miljösmart nötkött rikt på Omega 3
  • miljöprofil åt kommunerna
  • arbetsglädje i köken
  • arbetstillfällen skapas

Förhoppningen i det längre perspektivet är sedan att denna samverkan ska ge större möjligheter för det små leverantörerna vid kommunala livsmedelsupphandlingar. Man hoppas helt enkelt att kött från djur som betat på denna typ av marker ska ha en konkurrensfördel vid bedömningen. Samarbetsformerna som uppstår är en positiv bieffekt, liksom det faktum att landskapet hålls öppet i ännu högre utsträckning.

LRF leder projektet

Bakom ansökan till Leader DalÄlvarna står LRF som också håller med projektledare på 40 % av heltid. Kostnaderna för de tre åren har uppskattats till 1 187 500 kronor och finansieringen sker med projektstöd från Leader DalÄlvarna (937 500 kronor) och ideellt arbete till ett värde av 250 000 kronor.

I arbetsgruppen ingår från Moras sida kostchefen Solveig Bjuhr-Hedlund, upphandlaren Siw Norström och landsbygdsutvecklaren Liselott Hansson Malmsten. Projektet ska vara avslutat 2013-12-31.

 

Sven-Erik Nilsson

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 22 mars 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Sveriges första symaskinsfabrik startade i Östnor redan 1865? Den gick dock i konkurs tolv år senare på grund av att billigare amerikanska maskiner tog över marknaden.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213