Militära transporter genom Mora 22-28 oktober

22 oktober 2018

Militärtransporter på väg. Foto: Petter Persson Visa större bild
Militärtransport på väg. Foto: Petter Persson.

Mellan den 22-28 oktober blir Riksväg 70 mot Älvdalen periodvis tungt trafikerad av militärtransporter. Destinationen för militärtransporterna är en stor Nato-övning som utförs i Norge.

Under hela vecka 43 kommer tunga militära transporter att synas längs vägarna. Många av dem åker genom Mora, då detta är en naturlig knytpunkt längs vägen norrut. Sammanlagt kommer flera hundra transporter med materiel och fordon att passera Mora under den kommande veckan. Räkna med att det blir trångt vissa perioder och tänk på att vara ute i god tid om du behöver använda vägarna i centrala Mora under perioden. Lyssna gärna på Trafikradions sändningar.

Dagar med mest trafik i området är måndagen den 22 oktober, onsdagen den 24 oktober och söndagen den 28 oktober. Under söndagen bör trafikanter undvika att köra på väg 70 norrut, då extra många transporter går från Trängslet mot Norge denna dag.

Personal från Försvarsmaktens Mellersta militärregion finns på plats i Mora under veckan för att övervaka transporterna. Med stöd av Livgardets 11:e militärpolisbataljon och Dalarnas hemvärnsbataljon kommer de att verka för att transporterna ska genomföras så smidigt det går.

Stor Nato-övning

Sedan slutet av augusti har tunga militära transporter skett genom delar av Sverige, då såväl utländska som svenska förband är på väg norrut för att genomföra övningar. Det är framför allt den stora Natoövningen Trident Juncture i Norge, som gör det nödvändigt att transportera fordon och materiel norrut. Såväl flyg, som järnväg och vägar används för dessa förflyttningar. Många fordon, såsom terrängbilar, personbilar och lastbilar rullar på egna hjul. Andra, såsom bandvagnar och stridsvagnar, måste lastas upp på lastbilar och tungdragare.

Transporterna delas upp i mindre kolonner, men tar sig fram i lägre hastigheter och det kan vara svårt att ta sig förbi. Försvarsmakten påminner om att det enligt Trafikförordningen (2 kap. § 6) är förbjudet att bryta, eller på annat sätt hindra eller störa militära kolonner. Om det är möjligt att passera hela kolonnen på ett säkert sätt kan du göra det.

Trident Juncture 18 är en av Natos största övningar och genomförs under hösten i Norge. Sverige kommer att delta med personal från armén, flygvapnet, marinen och hemvärnet.

Övningen ökar Försvarsmaktens förmåga att försvara Sverige, vår nationella förmåga och stärker samarbeten med Finland, USA, Norge och Nato.

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 22 oktober 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Sveriges äldsta timmerbyggnad finns i Mora? Stockarna på gavlarna har daterats till vårvintern 1237.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213