Miljö och energi i fokus vid ryskt besök

18 september 2014

Mora kommuns stora energiprojekt EPC, en satsning för ytterligare energieffektiviseringar och minskade energikostnader, väcker internationellt intresse. Under två dagar förra veckan besöktes Dalarna av en rysk delegation från staden Petrozavodsk i Karelin för att utbyta erfarenheter kring länets miljö- och energiarbete.

 

studiebesök

Petrozavodsk är en av de regioner i Ryssland som prioriterar energiomställningen i sin regionala utveckling. Den ryska staten har infört krav på att företag ska ha gjort energikartläggning och offentliga byggnader har ett krav på sig att sänka sin energianvändning med några procent per år.

Mora kommun har minskat sin energianvändning med drygt 20 procent och sina koldioxidutsläpp med drygt 70 procent sedan 1998 och minskningen härrör framförallt från energieffektivisering, minskad oljeanvändning och förnybar el från vårt egna vindkraftverk. Vindkraftverket står nu för ca 70 procent av den kommunala elanvändningen.

Petter Elfqvist på tekniska kontoret berättade för delegationen om arbetet med EPC, och Eva Larsson på utvecklingsenheten pratade om kommunens mål och några av de åtgärder som genomförts under åren.

Länsstyrelsen, som var värd för besöket i Dalarna, ingår i projektet EFFECT där länder kring Östersjön utbyter erfarenheter om energiarbete.
-Mora har Dalarnas bästa energi- och klimatplan och ett mycket intressant arbete inom området, säger Marit Ragnarsson på länsstyrelsens näringslivsenhet.

studiebesök

Besöket i Mora avslutades med studiebesök på bland annat bostadsområdet Valhall och Morkarlbyhöjdens skola för att visa energieffektivisering ”in real life”.
Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 18 september 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Vasamonumentet i Mora invigdes 1860, på den plats där Gustav Vasa enligt sägnen gömde sig i en källare undan sin förföljare?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213