Mora centrumutveckling Fridhemsplan

17 november 2015
  • Vatten och avlopp kommer att bytas mellan Fridhemsgatan 6 och Fridhemsgatan 15
  • Kyrkogatan får ny stenbeläggning delen Fridhemsgatan-Hantverkaregatan
  • Nya infarter till parkeringen samt en toalettbyggnad byggs på Fridhemsplans parkering
  • Nya busshållplatser byggs längs Fridhemsgatan

Fridhemsgatan, Kyrkogatan och Fridhemsplan kommer under perioder vara helt eller delvis avstängda.

Kontaktpersoner:

Mora kommun, tekniska förvaltningen, Anders Sisell, 0250-262 20
Peab Anläggning AB, Per Erik Bogg, 073-333 91 63

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 17 november 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Sveriges äldsta timmerbyggnad finns i Mora? Stockarna på gavlarna har daterats till vårvintern 1237.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213