Mora centrumutveckling Fridhemsplan

6 april 2016

Byggnationerna pågår för fullt och sedan byggstarten i november 2015 har nu vatten och avloppsnätet utmed Fridhemsgatan bytts ut.

Projektet går nu in i fas två där vi i slutet av mars började bygga en ny toalettbyggnad för de nya busshållplatserna på Fridhemsgatan. I början av april startar omläggningen av körytorna på Kyrkogatan mellan korsningarna med Kyrkogatan/Hantverkaregatan och Kyrkogatan/Fridhemsgatan. Området kommer få mer av en torgkänsla då de asfalterade ytorna byts ut mot en beläggning av smågatsten. I samband med att detta arbete påbörjas kommer också den delen av byggområdet att under en period uppleva trafikstörningar och trafiken in till Fridhemsplan från Hantverkaregatan stängs och ersätts istället av möjligheter att nå parkeringen via den västra delen av Fridhemsgatan.

Den totala tidsplanen för hela projektet ser fortfarande ut att hålla och arbetet beräknas vara helt klart till midsommar 2016.

Kontaktpersoner:

Ombud för Mora kommun, Tekniska förvaltningen, Anders Sisell, 0250-262 20

Arbetsledare, PEAB Anläggning AB, Karl-Erik Andersson, 073-337 19 72

Projektledare/Kontrollant, Structor Projektledning Dalarna AB, Andreas Hansson 072-537 19 22

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 6 april 2016.

Sök på webbplatsen

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213