Mora kommun beviljas bidrag för sanering av Ströms sågverk

14 december 2017

Länsstyrelsen i Dalarnas län har beviljat Mora kommun drygt 9 miljoner kronor i bidrag för efterbehandling av marken där Ströms sågverk låg. Bidraget ska gå till sanering av området för framtida bostadsbyggande, samt för befintliga bostäder.

Ströms sågverk låg i centrala Mora i direkt anslutning till Siljan vid Saxviken och området är idag en attraktiv plats för att bygga bostäder. Sågverket som var verksamt mellan 1920-1969 är idag rivet och under mitten av 1990-talet byggde Mora kommun ett antal bostäder på det före detta sågverksområdet. Före den byggstarten gjordes även en sanering av miljögifter från det tidigare sågverket. Eventuell förekomst av pentaklorfenoler ansågs då både av Naturvårdsverket och länsstyrelsen vara urlakad efter de 25 år som gått sedan sågverket togs ur bruk.

Senare tids forskning har dock visat på ett tidigare okänt samband mellan pentaklorfenoler och dioxiner, vilket blev känt först 2009 genom en rapport från Naturvårdsverket. I samband med att äldreboendet Strömsgårdarna byggdes ut något senare, togs nya prover som visade på förekomster av dioxiner. Området har sedan dess tilldelats riskklass 1, alltså mycket stor risk för påverkan på miljö och hälsa. Det ligger på plats tre på Dalarnas prioriteringslista över förorenade områden för år 2018.

Det beviljade bidraget gäller sanering av både områden med befintliga bostäder och där nya planeras. Inget beslut har fattats för kringliggande områden.

 
Sanering Saxnäs Visa större bild
Bidraget delas ut för sanering av området som är inringat med svart ram.
Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 15 december 2017.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora IK fyllde 75 år 2010?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213