Mora kommun genomför markundersökning i Östnor

7 februari 2018

Mora kommun ska börja undersöka sin egen mark i Östnor med hjälp av stickprov för att få en bättre bild av eventuella föroreningar i marken. Vid bygglovsansökningar kommer också kommunen i högre grad att begära att markägaren gör markundersökningar.

Östnor har en gynnsam expansion och det finns ett stort intresse för att bygga, både privat och bland företag. Kommunen arbetar med en fördjupad översiktsplan (FÖP) och i den pekas Östnor ut som ett utvecklingsområde.

– Vi har en väldigt positiv utveckling i både Östnor och hela Mora just nu. Det är många som vill bygga och etablera sig. Därför måste vi veta mer om vad som finns i marken. Det vore inte så märkligt om det skulle finnas gamla föroreningar i Östnor med tanke på att det har bedrivits verksamheter där sedan länge, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C).

Industriell verksamhet har pågått i Östnor sedan 1800-talet och det är känt sedan gammalt att marken kan vara förorenad på vissa ställen. Vad som gör Östnor speciellt är att företag i området har varit verksamma under lång tid inom samma fastigheter och utvecklats från att vara små gårdssmedjor till att bli stora industrier. Detta har medfört att företagen ofta ligger i direkt anslutning till bostadshus.

Flera verksamheter och företag har genom åren utfört och genomför markundersökningar. I Östnor är dock företagsbilden komplex. Historiskt sett har många företag kommit och gått, slagits samman och fått nya ägarbilder. Det är många aktörer som kan ha bidragit till utsläpp.

– Företag i Östnor har tagit sitt ansvar. Nu måste också kommunen ta sitt ansvar för att få ett bättre grepp om hur det ser ut i marken inför kommande exploateringar, säger Anna Hed (C).

– Därför kommer undersökningarna av marken med stor sannolikhet att resultera i en utredning om vem som kan ha ett ansvar för en eventuell sanering. Det gjordes inför byggnationerna vid Saxviken med gott resultat och det bör vi också göra i Östnor för att klara ut situationen, säger Anna Hed.

Marken i Östnor består i hög grad av sand, som har stor genomsläpplighet av vatten och relativt låg förmåga att binda föroreningar. Kommunen kommer att utföra stickprovsmätningar på sin egen mark i Östnor. Dessutom kommer de som söker byggnadslov att i högre utsträckning få ta markprover.

– Det är inget konstigt, säger stadsarkitekt Tommy Ek. Det är helt enkelt för att vi behöver bättre kunskap om hur det ser ut i marken i Östnor och innan en eventuell ansvarsutredning genomförs och för att det är ett utvecklingsområde i fördjupade översiktsplanen.

– Krav på åtgärder är ju sen kopplat till provresultatet. Här finns det ju sedan ett antal olika möjliga åtgärder och lösningar beroende på provresultat och önskemål om byggnadsåtgärd, säger Tommy Ek.

Dela med andra
 • Dela på Google
 • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 8 februari 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anna Hed (C) Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-266 19
  Växel: 0250-260 00
 • Tommy Ek Förvaltningschef / Stadsarkitekt
  Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa
  Fredsgatan 12
  792 80 MORA
  Tel: 0250-262 52
  Växel: 0250-260 00

Visste du att....

... det första flygplanet i Mora kunde beskådas vid en flyguppvisning på Sandängarna 1913? Vid spakarna satt kapten H. Sundstedt.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213