Mora kommun löser vatten- och avloppsfrågan i Ryssa

22 november 2013

Det har länge varit känt att det är problematiskt att enskilt ordna bra dricksvatten och avlopp i Ryssa by. Detta på grund av att marken är relativt tät, grundvattennivån hög, bostadshusen ligger tätt samt att alla fastigheter har enskilda dricksvattenbrunnar.

Vattenkran

I samband med kommunens vatten- och avloppsplanering har detta lyfts och ser nu ut att få en lösning. Senast 2017 kommer Mora kommun att ordna kommunalt dricksvatten och avlopp för samtliga boende i byn.

Miljönämnden har genom undersökningar och inventeringar konstaterat att det finns stora brister i vatten- och avloppsförsörjningen i Ryssa som direkt och indirekt kan medföra risker för människors hälsa och miljön.

En mindre avloppsinventering i området 2011 ledde till att miljönämnden ställde krav på åtgärder för ett antal fastighetsägare. Då avloppssituationen är likartad i hela byn lyfte miljönämnden även frågan till kommunstyrelsen i Mora.

Under hösten 2013 har Mora kommun påbörjat ett arbete med en övergripande och långsiktig VA-plan för kommunen. Situationen i Ryssa är förstås högt prioriterad.

Nu har beslut kommit från länsstyrelsen som är i linje med Mora kommuns vatten- och avloppsplanering.

 

Se länsstyrelsens beslut här

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 22 november 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den första skolundervisningen i Mora påbörjades 1643?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213