Fyrstegsprincipen testas i praktiken

20 december 2011
Flygbild mot centrum Visa större bild

Steg ett och två i den så kallade fyrstegsprincipen omsätts i praktiken när Mora kommun och Trafikverket samverkar för att utveckla kommunikationer och transporter.

Sedan 2008 har Mora kommun och Trafikverket (tidigare Vägverket) samverkat i ett långsiktigt arbete i frågor om kommunens trafiksituation. Samarbetet resulterade 2009 i en rapport ”Stadsutvecklande åtgärder avseende kommunikationer och transporter”. Där beskrivs flera åtgärder som ska bidra till ett förändrat trafikbeteende och förbättrad trafikmiljö för alla trafikanter i Mora. Rapporten blev sedan underlag för regeringens beslut i Nationell plan för transportsystemet.

Steg ett och två handlar om attityder

Samverkansarbetet har lagt tyngdpunkten på de två första stegen i den arbetsstrategi som kallas fyrstegsprincipen. Varje enskilt steg i fyrstegsprincipen täcker in olika aspekter och skeden i utvecklingen av transporter och vägar. Steg 1 och 2 handlar om att bearbeta attityder och att framhålla och marknadsföra hållbara resval och om hur resandet kan optimeras så långt som möjligt. De sista två handlar om investeringar och ombyggnationer.

– Samarbetet med Mora kommun är spännande och intressant, säger Christina Hjorth , samhällsplanerare på Trafikverket. Vi ser det här arbetet som en form av pilotprojekt, för att se hur Trafikverket kan arbeta med de två första stegen i fyrstegsprincipen.

Enligt Christina Hjorth är det första gången som den nationella planen för transportsystemet innehåller åtgärder som påverkar transportbehovet och val av transportsätt.

Centrumutveckling och bättre kollektivtrafik

Åtgärder för att förbättra kollektivtrafiken samt nya gång- och cykelbanor är redan påbörjade. Under 2011 har samverkansarbetet fortsatt med steg 1-åtgärder, bland annat med en trafikstrategi. Och genom konceptet Mobility Management vill man fortsatta påverkansarbetet för att förändra resenärernas attityder och beteenden.

Parallellt driver Mora kommun också ett centrumutvecklingsarbete och här liksom i det övriga arbetet deltar flera av kommunens förvaltningar, bland annat Tekniska förvaltningen, Utvecklingsenheten och Stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med Trafikverkets personal.

Som ett stöd och hjälpmedel att prioritera åtgärder kommer Trafikverket och Mora kommun att formalisera sitt fortsatta samarbete genom en överenskommelse.

Samverkan bidrar till att möta Trafikverkets utmaningar

Samverkansarbetet ger också Trafikverket möjlighet att utreda förutsättningarna för Mora kommun att bidra till arbetet med Trafikverkets utmaningar och hur man kan samarbeta innan det finns anslagna medel för genomförande.

Mora kommun räknar med att samverkan ger effektivare planering och bättre och utvecklad fysisk planering genom samordnade planeringsinsatser i tidiga skeden för kommunens och Trafikverkets infrastrukturplanering, samt att resurser avsätts för detta.

– Vi arbetar med viktiga gemensamma frågor, finansieringsfrågor och lägger en grund för framtida samverkansprojekt. Gemensamt med Mora kommun ska vi följa upp processen och vad vi lär oss av samarbetet, berättar Christina Hjorth.

Genom att involvera kommunen, Trafikverket och kommuninvånarna kommer strategierna och åtgärderna att bidra till en förbättrad och hållbar trafiksituation i Mora.

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 6 december 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... namnet Mora förekommer i skrift första gången 1325?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213