Nu byggs Förbifart Vinäs

25 maj 2010

Det har tagit lite tid att komma igång eftersom ett antal överklaganden har fördröjt processen. Men nu brummar maskinerna för fullt på den nya vägsträckningen. 

Nya Vinäsvägen 4 Visa större bild
Till vänster ses den nya vägen,
här vid avfarten från Sollerövägen.

En trafikfälla försvinner

Sollerön är Moras största by och det gör att arbetspendlingen till centralorten är betydande. Dessutom är ön ett omtyckt turistmål som lockar stora mängder besökare sommartid. All denna biltrafik måste idag passera genom Vinäs by och där är det både trångt och kurvigt, följaktligen också föga trafiksäkert.

Att leda trafiken utanför byn har därför blivit allt nödvändigare och 2005 togs frågan om en förbifart upp på allvar. Nu visade det sig snabbt att här fanns många åsikter om var vägen skulle kunna dras och diskussionerna blev både många och långa. Men i början av det här året kunde i alla fall beslut fattas och i slutet av april kunde bygget sättas igång.

Nya Vinäsvägen2 Visa större bild
På vägen upp mot flygfältet svänger
den nya vägen vänster och går mot
Lomsmyren.

Säkrare väg ger högre fart

- När den nya vägen invigts den 16 september kommer trafiken mellan Mora och Sollerön att gå både snabbare och säkrare, säger gatuchef Magnus Birkeholm. I stället för att köra max 50 genom Vinäs kan man köra 80 och då blir det en tidsvinst även om sträckan är något längre.

Den som kör från Mora mot Sollerön svänger av till den nya förbifarten efter att ha passerat Lomsmyren. Vägen ansluter sedan till den befintliga vägen mellan flygplatsen och Vinäs och efter ett par hundra meter på den är det dags för en högersväng in på en nyanlagd del som sedan ansluter till Sollerövägen nära avfarten till Kartnäs. Fyra korsningar uppstår genom denna dragning och de kommer alla att bli belysta för att öka trafiksäkerheten.

Nya Vinäsvägen1 Visa större bild
Det här var utsikten från E45 i början
av maj. Om bilden förstoras syns
också Gesundabergets snötäckta
pister.

Säkrare också för cyklister

- Inte minst för cyklisterna har skett stora förbättringar på senare år, fortsätter Magnus Birkeholm. Redan 2007 började vi bredda vägen mellan Vinäs och Sollerön för att få plats med cykelbanor på båda sidor. Och i september är det bara just vid Sundet som det är en avsmalning, i övrigt så finns det cykelbanor hela vägen mellan ön och fram till där den nya vägen tar vid. Därifrån kan sedan cyklisterna trampa vidare in mot Vinäs i en betydligt lugnare miljö än tidigare.

Förbifart Vinäs har kostnadsberäknats (2006, med indexklausul) till 14 mkr  och av det beloppet svarar Mora kommun för maximalt 3 mkr. Skulle projektet bli billigare sker avräkning fullt ut mot Moras andel. Som alltså kan minska ända ner till noll, åtminstone i teorin.

 

Sven-Erik Nilsson

  

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 25 maj 2010.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Vasamonumentet i Mora invigdes 1860, på den plats där Gustav Vasa enligt sägnen gömde sig i en källare undan sin förföljare?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213