Ny cirkulationsplats för minskad köbildning i korsningen E45/väg70

16 november 2018

Karta från Trafikverket över planerad cirkulationsplats i korsningen Älvgatan-Rv70-E45 Visa större bild
Skiss över den planerade cirkulationsplatsen vid korsningen E45/Riksväg70 (Älvgatan).

Måndagen den 19 november påbörjar Trafikverket bygget av en cirkulationsplats i korsningen E45/väg 70. Bygget görs för att öka trafiksäkerheten och minska köbildningen, en konsekvens av att Badstugatan är avstängd på grund av vägarbeten.

I samband med att Trafikverket bygger cirkulationsplatsen Badstubacksbron har Badstugatan behövt stängas av. Konsekvensen har blivit ett högt tryck på korsningen E45 och Väg70/Älvgatan, med köer vid trafiksignalerna som följd.

Mellan den 19 november - 20 december bygger Trafikverket en ny cirkulationsplats i korsningen E45 och Väg70/Älvgatan som är mer lämplig för att hantera trafikflödet. Inga vägar kommer att stängas under bygget. All trafik led istället om intill befintlig korsning.

Cirkulationsplatsen kommer sedan att ersättas av den större cirkulationsplats, som är planerad i samband med ombyggnaden av sträckan Noretbron E45/väg 70 - E45/Fridhemsgatan om ca två år.

I korthet om byggnation av cirkulationsplatsen

Vad: Trafikverket bygger om befintlig korsning till cirkulationsplats för ökad trafiksäkerhet och minskad köbildning.
Var: Cirkulationen byggs i korsningen E45/väg 70.
När: Byggnation startar måndag den 19 november och beräknas pågå till den 20 december.
Varför: I samband med att Trafikverket hösten 2018 bygger cirkulationsplats Badstubacksbron har Badstugatan stängts av. Det medför att all trafik leds ner mot korsningen E45/väg 70 och det blir långa köer vid trafiksignalerna i korsningen.  

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 15 november 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Klas Darlin Samhällsplanerare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 18

Visste du att....

... det första postkontoret etablerades vid nuvarande Vasaloppsmålet 1831?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213