Ny detaljplan för genomfart Mora

11 januari 2018

Illustration genomfart Mora Visa större bild
Illustration över den planerade genomfarten, från Malungsvägen-Fridhemsgatan i nedre vänstra delen till Noretbron i övre högra delen. Se högerspalten för en högupplöst version.

Kommunstyrelsen kommer att besluta om ny detaljplan för den planerade nya genomfarten vid sitt nästa sammanträde den 16 januari. Detaljplanen reglerar själva markanvändningen kring vägen och gör så att projektet blir möjligt att genomföra.  

Om sedan kommunfullmäktige godkänner detaljplanen kan projektet med ny genomfart i Mora detaljprojekteras och börja byggas, Den nya genomfarten ska vara klar 2022, enligt Trafikverkets och kommunens plan. 

Den nya detaljplanen omfattar området från Noretbron till korsningen Malungsvägen-Fridhemsgatan. Totalt kommer den vägsträckan att ha fem rondeller för att få ett bra flöde av trafiken. Från Noretbron till Älvgatan kommer genomfarten att vara fyrfilig och därefter tvåfilig genom de mer centrala delarna i Mora. 

I processen med den föreslagna detaljplanen har samråd hållits, där en rad synpunkter har framförts, bland annat kring miljöpåverkan och kulturvärden och i vissa fall har andra trafiklösningar föreslagits.  

Varken Länsstyrelsen, Trafikverket eller Lantmäteriet har dock haft några invändningar mot den föreslagna detaljplanen. 

Den 16 januari tar kommunstyrelsen upp detaljplanen vid sitt sammanträde och den 5 februari kommer den upp för beslut i kommunfullmäktige i Mora. 

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 11 januari 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den första byn i Mora socken som blev laga skiftad var Östnor? Det skedde 1935-1944.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213