Ny modell för anslutningsavgifter utanför kommunens VA-nät

1 mars 2017

Mora kommun har tagit fram ett förslag till ny modell för hur man beräknar avgifter för att ansluta fastigheter till kommunens VA-nät, om fastigheten ligger utanför kommunens ordinarie verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Förslaget kommer att tas upp av kommunstyrelsen den 7 mars. Det gäller fastigheter som ligger utanför kommunens ordinarie verksamhetsområde för VA, men där ägaren ändå vill ansluta sig till det kommunala VA-nätet. Syftet med det nya sättet att beräkna avgifterna är att det ska bli mer rättvist, enhetligt och transparent.

I korthet utgår beräkningsmodellen från den faktiska kostnaden för att ansluta en fastighet utanför kommunens verksamhetsområde till VA-nätet. Därefter görs ett avdrag med 35 procent. Fastighetsägaren kan dock aldrig betala mindre för anslutningen än om fastigheten legat inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 1 mars 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Peter Karlsson Kommundirektör
    Kommunledningskontoret
    Badstugatan 2
    792 80 Mora
    Tel: 0250-261 03

Visste du att....

... Mora IK fyllde 75 år 2010?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213