Ny policy för vatten och avlopp i Mora

5 maj 2015

vatten rinner ner i avlopp Visa större bild

Högt skydd av våra vattenreserver och riktlinjer för hur det ska gå till när enskilda fastigheter ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Det är några av målen i förslaget till ny policy för vatten- och avloppsförsörjning.

En revidering av vatten och avloppspolicy bör revideras vart fjärde år. I förslaget till den nya policyn anges övergripande mål för vatten avloppsförsörjningen och riktlinjer för utveckling.

Övergripande mål är bland annat att skydd av vattenresurser ska skyddas högt, att alla medborgare ska ha en hållbar VA-försörjning utifrån de lokala förutsättningarna och att VA-försörjningen ska bidra till en positiv samhällsutveckling av kommunen och regionen.

– Den här policyn ligger grunden för det större arbetet med att ta fram en övergripande vatten- och avloppsplan för kommunen, säger kommunens miljösamordnare Eva Larsson. I kommande VA-plan beskrivs bland annat i vilka områden som utbyggnad av allmänt VA planeras.

Arbetsutskottet diskuterade under tisdagen förslaget till policy som kommunfullmäktige förväntas anta 22 juni.
Policyn har varit ute för samråd och utställning under tidsperioden 28 november 2014 – 29 januari 2015.

 

Läs mer om hela VA-plans projektet här

 

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 6 maj 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Eva Larsson Miljösamordnare
    Utvecklingsenheten
    Mora kommun
    792 80 Mora
    Tel: 0250-261 52 (mobil ankn)

Visste du att....

... Sveriges första symaskinsfabrik startade i Östnor redan 1865? Den gick dock i konkurs tolv år senare på grund av att billigare amerikanska maskiner tog över marknaden.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213