Köpmannagatan stängs av för biltrafik i när ny dricksvattenledning trycks

24 oktober 2017

Karta över kyrkogatan

Vecka 45 kommer Köpmannagatan att stängas av för biltrafik på grund av att en ny dricksvattenledning ska tryckas längs Kyrkogatan i centrala Mora.

Nodava AB kommer på uppdrag av Moravatten AB trycka en ny dricksvattenledning längs Kyrkogatan med start vecka 44. För att undvika uppgrävning av hela Kyrkogatan trycks ledningen vilket innebär att endast tre större gropar anläggs vid arbetet. En av de tre groparna grävs korsningen Köpmannagatan/Kyrkogatan vilket innebär att Köpmannagatan stängs av för biltrafik. Gående kommer fortfarande att ha möjlighet att passera arbetsplatsen.

Moravatten har låtit göra en bedömning av befintliga ledningar i Kyrkogatan och utredningen har kommit fram till att det är lämpligt att komplettera med en ny vattenledning och sedan åtgärda fel på den befintliga ledningen.

Projektet går ut på att man gräver tre gropar som man använder för att borra ett långt hål från H&M upp till Nordea och sedan dras den nya ledningen tillbaka genom hålet.  Groparna kommer grävas i norra delen av vägen mot rondellen, i korsningen Köpmannagatan/Kyrkogatan och i den södra änden mor korsningen Kyrkogatan/Hantverkaregatan.

Nodava AB planerar inte att stänga av vattnet under pågående arbete men har informerat om att det finns viss risk för att befintliga ledningar skadas under tryckningen. De kommer att ha personal på plats för att åtgärda eventuella problem.

– Om någon ledning in till en fastighet blir skadad i samband med borrningsarbetena kommer ledningarna att repareras så snabbt som möjligt. Det kommer att finnas ”nödvatten” i beredskap för att en sådan situation ska kunna lösas så snabbt som möjligt säger Magnus Fridén, VA-ansvarig på Nodava.

Start för arbetet är vecka 44 då den 340 meter långa ledning ska svetsas ihop. Veckan därpå, måndag 6 november startar grävningsarbete och själva borrningen följer på grävarbetet, som beräknas vara klart på 2–3 dagar.

Efter att borrningsentreprenören avvecklat kan Nodavas personal gå in och färdigställa kopplingarna mot befintliga ledningar och sätta 3 stycken nya brandposter i de uppgrävda borrgroparna. Hela arbetet beräknas vara klart på ca 2 veckor men det kan ta längre tid om något oförutsett inträffar.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 24 oktober 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Sara Scott
VA-ingenjör Nodava
tel 0250-55 27 30

Visste du att....

... Sveriges första symaskinsfabrik startade i Östnor redan 1865? Den gick dock i konkurs tolv år senare på grund av att billigare amerikanska maskiner tog över marknaden.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213