Nya regler för avfallshantering

4 december 2015

soptunnor

 • Samfälligheter kan överta fastighetsägarens ansvar för hushållsavfall.
 • En grundavgift införs för alla fritidshus i samband med antagande av ny avfallastaxa dvs tidigast januari 2017.
 • Matavfall kan hämtas mindre ofta vintertid.

Det är några av nyheterna i de regler för avfallshantering som kommunfullmäktige beslutade om på måndagens möte.

Mora kommuns nuvarande föreskrifter om avfallshämtning för fastighetsägare är från 2010. Sedan dess har dalakommunerna tillsammans tagit fram en ny länsmall, som Mora kommun nu följer – dock med vissa lokala anpassningar.

– Den största skillnaden mot övriga länet är paragrafen ”gemensam behållare med egen fastighet”. Om man har både villa och fritidshus i samma kommun får man ta med sig avfallet till villan, man behöver alltså enbart ha ett enda gemensamt avfallskärl. Detta gäller bara i Mora, Orsa och Älvdalen, säger Göran Brorsson, miljöingenjör på Nodava.

Tidigare har fritidshuset varit avgiftsbefriat, och även i fortsättningen slipper fastighetsinnehavaren betala en hämtningsavgift. Däremot inför kommunen en grundavgift. Hur stor denna blir bestäms vid nästa översyn av avfallstaxan.

En annan nyhet är att en samfällighet kan ta på sig fastighetsinnehavarnas ansvar för avfallshantering. Samfälligheten blir då kund hos Nodava, som är Moras, Orsas och Älvdalens kommuns gemensamma bolag för vatten, avlopp, slam, avfall och återvinning. Samfälligheten interndebiterar sedan sina fastighetsägare.

– Vi inför även regleringar för minireningsverk och fosforfällor, eftersom hämtning av avfall från sådana anläggningar också är ett kommunalt ansvar. Och så får Nodava möjlighet att hämta matavfall mer sällan på vintern än idag, när det är krav på att matavfall ska hämtas varannan vecka året runt. Detta innebär att vi på sikt hoppas kunna minska transporterna totalt sett, säger Göran Brorsson.

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 4 december 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anna Hed (C) Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-266 19
  Växel: 0250-260 00

Visste du att....

... att Anders Ström 1931 var förste Morabo att vinna Vasaloppet?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213