Nya regler för tomgångskörning i Mora kommun

28 augusti 2015

mora tätort Visa större bild

Begränsningar gällande tomgångskörning föreslås gälla endast i Mora tätort, istället för att som nu omfatta hela kommunen.

Mora Orsa Miljönämnd har lämnat förslag på att uppdatera de lokala hälsoskyddsföreskrifterna i Mora kommun eftersom de nu gällande är från 1992 respektive 1996. Med de nya föreskrifterna vill man uppdatera sig till aktuell lagstiftning.


I de nuvarande föreskrifterna finns ingen avgränsning för var begränsning av tomgångskörning gäller, utan om fattar hela kommunen. I förslaget har en avgränsning till Mora tätort gjorts för att ligga i linje med lagstiftarens intentioner att begränsa reglerna till områden med detaljplan.


Inom det markerade området (se bild) får en förbränningsmotor i ett stillastående fordon inte hållas igång. Detta gäller inte om;
1) trafikförhållandena tvingat fordonet att stanna, till exempel i trafikkö eller om
2) motorn hålls igång för att driva annan anordning på fordonet än sådan som avser uppvärmning.

För fordon som stannar vid järnvägsövergång gäller dock omedelbart tomgångsförbud.

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterade frågan under tisdagen. Frågan tas upp vid nästa kommunstyrelsemöte den 8 september och beslut fattas troligen i kommunfullmäktige den 21 september.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 28 augusti 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213