Nyheter gällande busstrafiken i Mora kommun

13 augusti 2012

Vinterbuss

Trafiknyheter gällande indragna och nya bussturer 20/8 2012 - 15/6 2013

 

Linjesträckningar och alla tidtabeller t o m 2012-12-08

Linjenätskarta Mora tätort

 

Linje 501:  Tur från busstation kl 9.15 och 9.45 dras in på grund av få resande. Istället förstärker vi kvällstrafiken med ny tur från busstation kl 19.00 och 21.45.

Linje 502: Ny tur med avgång busstation kl 19.00

Linje 503: Indragna turer med avgång kl 6.55 och 7.30 från busstation. Ny tur med avgång från busstation kl 7.10 som efter ankomst till busstation kl 7.45 fortsätter till Noretskolan (skoldagar) med beräknad ankomsttid kl 7.51.Ny tur med avgång busstation kl 19.30.

Linje 505: Ny tur med avgång busstation kl 22.15 till Hånåkni hållplats.

Linje 506: Turen med avgång kl 21.45 från busstation indragen.

Linje 70: Tur med avgång från Mora busstation kl 7.50 indragen , ersätts med ny tur linje 270.

Linje 92: Samtliga turer Kättbo-Vansbro och Vansbro - Kättbo indragna.

Linje 95: Samtliga turer lördag och söndag indragna.

Linje 103: Ny tur söndag från Mora busstation kl 14.05 till Orsa busstation.

Linje 104: Ny tur med avgång Orsa busstation kl 15.55, ankommer Mora busstation kl 16.20. Indragen tur lördagar med avgång från Orsa kl 13.35.

Linje 105: Busslinjen angör ej hållplats Husåkersvägen i riktning mot Våmhus.

Linje 107: Linjen trafikerar ej hållplatser längs Rothagevägen.

Linje 108: Ingen förändring.

Linje 109: Tur med avgång kl. 6.30 från Stutt ankommer Kättbo kl 7.05, byte till linje 92 mot Mora. Ny tur från Kättbo kl 7.10 till Venjan. Måndagar kl 7.55 från Stutt ankommer Mora lasarett kl 9.13. Tisdag-fredag ny tur kl 8.51 från Stutt via Gävunda, ankommer Mora lasarett kl 10.29. Turen med avgång skoldagar från Venjan kl. 15.00 indragen. Ny tur från Vika södra kl 15.36 via Vika Stenis ankommer Mora busstation kl 15.55. Turen skoldagar månd-onsd-fred från Mora busstation kl 7.35 indragen.

Linje 170: Förlängning av turen med avgång från Mora kl 12.00 fortsätter från Särna mot Grövelsjön ankommer kl 16.10. Turen på fredagar med avgång från Mora kl 19.35 trafikerar ej sträckan Idre- Grövesjön. Lördagar: Ny tur med avgång från Mora kl 11.50. Turen med avgång från Mora kl 21.55 indragen. Ny tur med avgång från Mora kl 17.55 till Grövelsjön. Söndagar: Turen med avgång från Mora kl 21.40 indragen. Turen med avgång från Mora kl 19.55 förlängs från Älvdalen till Grövelsjön.

Linje 270: Ny tur med avgång från Mora busstation kl. 7.50, ersätter linje 70 med samma avgångstid.

Viktigare tidtabelljusteringar

Resenärer uppmanas beställa en personlig tidtabell hos Dalatrafik för den nya tidtabellen. Alternativt uppsöker resenärer Dalatrafiks hemsida och  reseplanerare för information om tidtabell mm.  Nedan är en beskrivning av några viktiga förändringar!

Linje 503: Ny tur med avgång från busstation kl 7.10 som efter ankomst till busstation kl 7.45 fortsätter mot Kristineberg och Noretskolan med beräknad ankomsttid kl. 7.51.

Linje 107: Senareläggning av skolbussarna som tidigare avgick Sollerö busstation kl 7.02. Ny avgångstid är kl 7.08 för turen mot Gesunda, Ryssa och Vika med ankomsttid Mora Busstation kl 7.39. Kl. 7.10 avgår turen via Bengtsarvet mot Vinäs med ankomsttid Mora busstation kl. 7.40 och fortsätter sedan till S:t Mikaelsskolan och Noretskolan. Hållplatser på Rothagevägen på Sollerön tas bort. Resenärer från Rothagevägen hänvisas till hållplats lilla Rothagen eller till Gruddbo.
Tidigare tur med avgång från Mora busstation kl 8.50 senareläggs till kl. 9.20 (gäller även lördagar). Ny avgångstid från Sollerö centrum är kl. 9.58 med beräknad ankomsttid Mora busstation kl. 10.20.

Linje 109: Venjansbussen med ankomsttid Kättbo kl. 7.05 vänder tillbaks till Venjan kl. 7.10 varför resande byter i Kättbo till linje 92 för transport till Mora.
Måndagar går en tur anpassad till elever med senarelagd skolstart med avgångstid från Stutt kl 7.55 och ankommer Ängsvägen (Morkarlby skola) kl. 8.57. Tisdag-fredag är denna tur senarelagd med avgångstid från Stutt kl. 8.51 kör via Gävunda och ankommer Mora lasarett kl. 10.29.

 

Mora 2012-08-08

Gunnar Israelsson                                          Per-Åke Palmestedt

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 13 augusti 2012.

Sök på webbplatsen

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213