Öppna kulturlandskap och kontroll över maten

15 april 2013
Anna med kor
Anna Hed klappar om en av sina skyddslingar på en gård i Våmhus.

Kommunalrådet Anna Hed (C) förklarar bakgrunden till Moras deltagande i projektet "Kött till kommunernas kök från betesmarker med kommunala intressen". 

- I Dalarna och i Mora är vi kända för det öppna vackra landskapet och Dalarna har Sveriges största besöksnäring utanför de tre storstäderna. Bara i Mora med 20 000 invånare har vi en miljon övernattningar varje år. Under en längre tid har antalet bönder minskat och mycket av det öppna landskapet runt Siljan och i våra byar försvinner sakta. En levande landsbygd är viktig, men vad betyder det? För oss i Mora och alla i Siljansbygden är ett öppet vackert kulturlandskap en viktig förutsättning för vår besöksnäring men också för vårt eget välbefinnande. Vi är övertygade om att människor som bor i vackra kulturmiljöer i ett socialt sammanhang mår bra. Hur ska man då arbeta för att hålla landskapet öppet?

Ingen har kunnat undgå den senaste tidens diskussioner om kött och frågan om vad köttet kommer ifrån. Vilken sorts kött är det och hur har djuren blivit uppfödda? Vi har blivit allt mer medvetna om vad vi stoppar i oss men det finns idag inget bra system som kan garantera att vi som konsumenter vet vad vi äter. Det måste tas fram enkla tydliga regler kring ursprungsmärkning på mat! Kommunerna i landet serverar dagligen mat till elever samt till äldre. I Mora tycker vi att det är viktigt att veta vad som ligger på tallriken samt att maten är god och att köttet kommer från djur som uppfyller kraven i Svensk djurskyddslagstiftning.

Lagen om offentlig upphandling har gjort att vi i Mora har haft svårt att ställa krav på Svensk djurskyddslagstiftning och ursprungsmärkning. Att ställa krav på djur som ska ha betat av marker runt Siljan har varit en omöjlighet.

För att uppnå målen om öppna landskap, ursprungskontroll och Svensk djurskyddslagstiftning har Mora, Rättvik, Leksand, Gagnef, Orsa och Älvdalen ingått i projektet ”Kött till kommunernas kök från betesmarker med kommunala intressen” där man utreder hur kommunerna själva skulle kunna producera en del av köttet som serveras i förskolor, skolor och äldreboenden. På det viset skulle det bli bättre kontroll på vad som serveras i kommunernas kök. Tanken är att kommunerna ska äga djur som får beta på den egna marken eller annan upplåten mark. När djuren sedan slaktas ska köttet hamna på tallrikarna i de olika köken.

Mora kommun skulle med det här projektet kunna servera kött som man vet var det kommer ifrån. Barn har inte samma kunskap om var maten kommer ifrån nuförtiden och detta kunde bidra med pedagogiska kunskaper om mat. Eleverna skulle utveckla värdefulla kunskaper som de behöver senare i livet som ansvarsfulla och kloka konsumenter.

Projektet skulle leda till öppna landskap som sköts om på ett miljövänligt sätt. Att låta djur beta av istället för att använda maskiner skapar ett vackrare och naturligare öppet landskap.

Djuren som ska beta av landskapet köps förstås in genom upphandling av kommunen och detsamma gäller också skötseln och slakten av djuren. Detta kan bli ett komplement till de få bönder som finns kvar i våra trakter.

Vi vill bevara det öppna kulturlandskap och de unika kulturmiljöerna kring Siljan. Vi vill veta vad vi serverar våra barn och de äldre. Vi hoppas att vårt projekt kommer att hjälpa oss att uppnå det vi vill.

 

Anna Hed

Kommunalråd (C)

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 15 april 2013.

Sök på webbplatsen

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213