Översvämningsrisken störst i Venjan just nu

27 april 2018

Vattennivåerna kring Mora tycks ha stabiliserats och om det inte blir några stora förändringar i vädret, kommer inte faran för översvämningar i vårflodens spår att öka. Dock bedöms fortfarande Venjansjön som ett stort riskområde.

Områdena kring vattnen i Venjan är ett av de största riskområdena för översvämningar i hela Dalarna. Vattnet kan komma att stiga en bit över normala nivåer enligt den prognos som vattenregleringsföretagen har  lämnat, men hur mycket över är dock svårt att säga i nuläget

- Just nu följer vi utvecklingen extra mycket kring Venjan. Vi har en bra beredskap, men fortfarande är det viktigt att fastighetsägarna själva ser över sin beredskap och gör vad man kan för att undvika översvämningar, säger räddningschef Johan Szymanski i Mora.

- Vi på brandkåren hjälper till vid översvämningar om vi har möjlighet, men i första hand ska vi skydda liv och samhällsviktiga funktioner, tillägger Johan Szymanski.

Översvämningsrisken i Venjan gäller dels själva byn, men också kring stranden efter hela Venjansjön där det ligger många fritidshus.

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 27 april 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Rumbo Mats Aronsson i Östnor redan på 1820-talet startade det som sannolikt var Ovansiljans första bankrörelse?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213