På väg mot en ny energiplan

29 december 2010
Arbetsgrupp
Grupparbete upptog en del av tiden. Här är det samhällsplaneraren Gunnar Israelsson vid datorn som är gruppledare.

Ny mandatperiod innebär också att ett antal viktiga dokument ska förnyas. Som exempelvis energiplanen och inför det arbetet bjöd kommunen in till en workshop.

Den pågick under en eftermiddag och inbjudan hade gått ut till fullmäktiges ledamöter och ett antal tjänstemän i förvaltningar och bolag.

Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Åke Rehn (S) gladde sig åt den goda uppslutningen, en delförklaring till den kan möjligen ha varit att fullmäktige hade sitt  sammanträde 18.30 samma kväll. Det gjorde att många ledamöter stannade kvar och passade på att få en bit mat under pausen.

Arbetsgrupp Visa större bild
I en annan grupp var det Christina
Holback, förvaltningschef, som förde
anteckningar.

- Energiplanen är en pålaga som vi har och den måste vi alltså uppfylla, konstaterade han. Eftersom den nuvarande går ut vid årsskiftet så är vi lite sent ute men det gör också att vårt nya kommunfullmäktige kan delta i processen. Det är ett viktigt dokument för klimatet är vår framtid och därför ska vi påverka det vi kan. Energiplanen är vårt vapen för att formulera mål, både i den kommunala organisationen och i hela det geografiska området.

- Vi började med energiplaner redan på 1970-talet men det var först i mitten på 90-talet som det blev riktig kontinuitet, berättade Eva Larsson, miljösamordnare i kommunen och den som ska svara för skrivandet. Den nuvarande planen har följts upp under de gångna fyra åren och nu är det alltså dags för en ny upplaga.

Inför de kommande diskussionerna visades ett antal goda exempel upp. Via Skype hade man också telefonkontakter under eftermiddagspasset och kunde ta del av idéer och tankar från andra håll. Till exempel Östersunds kommun, Naturskyddsföreningen, Medveten konsumtion Högskolan Dalarna och Morastrand AB.

Publikbild

En stor del av tiden ägnades åt ett så kallat dialogcafé, innebärande samtal i mindre grupper. Fem stationer fanns med olika inriktning; byggnader, konsumtion, samhällsplanering, transporter och näringsliv/förnybar energi. Varje station hade en tjänsteman som ledare och grupperna roterade ett varv runt och fick följaktligen tillfälle att komma med synpunkter på alla områden.

Här följer ett urval av de idéer som diskuterades:

Byggnader 

 • Individuell mätning i lägenheter,
 • miljövänlig el, till exempel solenergi,
 • sänka förbrukningen med 10 % under nästa femårsperiod, eller i alla fall plana ut,
 • kostnadseffektiva åtgärder,
 • informationskväll för allmänheten,
 • noggrant överväga valet mellan rivning och renovering.

Konsumtion (nytt område i Energiplan 2011-2014)

 • Maten bör vara ekologisk, gärna närodlad,
 • lyfta goda exempel.

Samhällsplanering

 • Förtäta Mora tätort,
 • bra kollektivtrafik mellan centrum och Noret,
 • miljöcertifiering av orten,
 • förbifart Mora,
 • Sustainable City,
 • attraktiva bostäder för äldre, frigör hus i byarna,
 • energiprestanda i nybyggnation,
 • passivhus,
 • bygga flexibelt, lägenheter ska kunna växa,
 • cykelbro mellan lasarettet och Sandängarna,
 • bättre kollektivtrafik till byarna, nolltaxa,
 • involvera kommuninvånarna.

Transporter

 • Alla kommunala bilar ska följa Trafikverkets definition av miljöbilar,
 • uppföra flera biogasanläggningar, skaffa ett tankställe i Mora,
 • fler telefonkonferenser,
 • ändra resvanorna, mål: 50 % av dagens resor med bil ska ersättas
 • nolltaxa i kollektivtrafiken,
 • lägga ner kollektivtrafiken, utlåning av kommunala cyklar
 • externa p-platser med bussar i skytteltrafik till centrum
 • förbättra busstiderna på morgnar.

Förnybar energi/näringsliv

 • Behålla nuvarande mål och följa upp,
 • Mora ska ligga i framkant gällande grön energi,
 • kommunala byggen ska nyttja förnybar energi,
 • miljötänk ska finnas i detaljplanering och i upphandlingar,
 • bygg ut fjärrvärmenätet,
 • ta fram goda exempel bland miljösmarta företag,
 • dialog med näringslivet,
 • innovativa lösningar; naturgas, geotermi, sjövärme, vätgastillverkning,
 • ekonomiska lättnader till företag som vill energieffektivisera.

- Vi kommer nu att sammanställa era synpunkter och göra en utvärdering, berättade Eva Larsson vid avslutningen. Kanske blir det också en halvdags fördjupning i ämnen som vi vill prioritera. Om energiplanen kan dessutom sägas att den kommer att gå ut på remiss i februari nästa år.

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 29 december 2010.

Sök på webbplatsen

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213