Plockanalys gav klart besked

17 april 2009
Sophämtning Visa större bild

Redan 2006 började arbetet med att införa källsortering. Omfattande informationsinsatser lärde hushållen att fördela avfallet i komposterbart (matavfall) respektive brännbart, undantagandes förpackningar, tidningar, farligt avfall, elektronik och deponi. 

Inga konstigheter kan tyckas, men ändå visar det sig vid en närmare analys att i det brännbara återfinns mängder av annat avfall som inte alls hör hemma där.

Soppåsar öppnades

För att ta reda på hur det verkligen förhåller sig med sorterandet gjordes i höstas en så kallad plockanalys i sex av de tretton medlemskommuner som ingår i DalaAvfall. Ett oglamoröst uppdrag som innebär att öppna alla soppåsar och för hand dela upp innehållet på korrekt sätt för att sedan väga de olika delarna.

I utvalda geografiska områden granskades olika hushållstyper; flerbostadshus, villor med centralkompost (bruna kärl), villor med hemkompost och fritidshus med gemensam container.

Den som tittat in i en container för brännbart avfall har lätt kunnat se att där finns mycket avfall som egentligen hör hemma i helt andra behållare. Och plockanalysen underströk bara detta sorgliga faktum.

Inga uppmuntrande siffror

Andelen matavfall varierade mellan 15 % (villahushåll med centralkompost) och 25 % (villahushåll med egen kompost).Värre ändå var det ifråga om förpackningar och tidningar. Trots att återvinningsstationer funnits i tio år varierade andelen mellan 20 % (villahushåll med centralkompost) och ända upp till 36 % (flerbostadshus i Mora).

Med andra ord innehöll de undersökta kärlen i vissa fall mer än 50 % viktprocent otillåtet avfall (alla procentangivelser anger viktprocent). En skrämmande siffra, även om viktprocenten inte är exakt densamma som volymprocenten. 

När det gäller matavfall kan en intressant jämförelse göras med Vansbro som också var med i undersökningen. I den kommunen har man ännu inte genomfört källsortering, så där blandas matavfall och brännbart som man tidigare gjorde bland annat i Mora. Andelen matavfall i Vansbro var 45 %, vilket anses vara en normal fördelning.

- Det visar att vi bara förmått halvera andelen matavfall i det brännbara och det är alldeles för dåligt, säger miljöingenjör Jonas Johansson på tekniska förvaltningen.

Åtgärder kommer att sättas in

 - Så är det, men då finns det också stora möjligheter att förbättra situationen, säger Christina Holback, renhållningschef i Mora. Och som vi ser det är det inom tre områden som vi måste göra särskilda informationsinsatser.

Hon börjar uppräkningen med ”hemkomposterarna”. Inte mindre än 25 % av innehållet i kärlet för brännbart bestod av matavfall. Vilket ska jämföras med 15 % för villahushåll med centralkompost (brun tunna). Man skulle kunna tro att de som har egen kompost är särskilt noggranna med utsorteringen men så verkar inte vara fallet. Hemkompost är däremot det billigaste alternativet, varför det i många fall säkert valts enbart av ekonomiska skäl.

- Här ska vi tydliggöra än mer att matavfall är tungt och om man därför låter bli att lägga det bland det brännbara så kan taxorna bli lägre. Samma gäller givetvis för dem som har centralkompost. Dessutom finns en miljöaspekt, eftersom matavfallet behövs för att i slutänden får fram jord.

Nummer två på listan är förpackningar. Om de skulle försvinna från det brännbara minskar vikten även där, med sjunkande pris som följd. Inte bara det, i varans pris finns redan en avgift inbakad som ska täcka kostnaden för återvinningen.

- Så den som slarvar med sorteringen av förpackningar får i princip betala två gånger.

Ny plockanalys 2010

Sist bland de tre prioriterade är det farliga avfallet. Här pågår en kampanj inom DalaAvfall för att få bort exempelvis mediciner, läkemedel, lim, färg, kosmetika och sprayflaskor.

- Trots att det farliga avfallet bara uppgår till ungefär 1 % så är det viktigt att vi där har en nollvision, påpekar Jonas Johansson.

Till det farliga hör också elektronikskrot och där gör Naturskyddsföreningen en drive den 25 april i Mora då man finns i centrum och tar emot gamla mobiltelefoner och annan elektronik som har tjänat ut.

Nästa år är det dags för en ny plockanalys och då hoppas man få med alla de tretton medlemskommunerna i DalaAvfall. Många intressanta jämförelser kommer då att kunna göras. Inte minst vilken kommun som är bäst på att källsortera.

 

Sven-Erik Nilsson

 

 

 

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 16 april 2009.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

.... skidåkaren Anders Ström var IFK Moras förste olympier? Han blev sjunde man på femmilen i S:t Moritz 1928.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213