Reguljärflyget till Mora stoppas

31 januari 2018

NextJet på flygplatsen

Reguljärflyget mellan Mora och Stockholm kommer att upphöra den 28 februari. Det är resultatet av Trafikverkets bedömning att AB Dalaflyget inte får ha avtal på flygtrafiken till Stockholm.

Dessutom menar Trafikverket att någon trafikplikt inte är aktuell på sträckan, vilket skulle ha möjliggjort reguljärflyg mellan Stockholm och Mora-Siljan flygplats.

Beskedet upprör ansvariga politiker i Mora:

– Jag är mycket besviken. Det här handlar om att även ge landsbygden möjlighet att utvecklas och att hela länet ska ha bra villkor för näringslivet, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C).

– Trafikverket har tänkt och agerat utifrån sina egna, ytterst snäva juridiska stuprör, utan tanke på den samhällsekonomiska skada agerandet medför för Mora och hela norra Dalarna, säger oppositionsrådet Lennart Sohlberg (S).

Det var 2015 som AB Dalaflyget upphandlade flygtrafik för en fyraårsperiod mellan Mora och Arlanda av flygbolaget Flexflight ApS, som redan flög på sträckan Stockholm-Sveg. Genom en mellanlandning på Mora-Siljan flygplats möjliggjordes trafiken. Mora kommun har gått in med fem miljoner varje år för att säkerställa flygtrafiken. AB Dalaflyget ägs av Landstinget Dalarna och kommunerna Mora, Borlänge och Falun tillsammans.

Mora kommuns engagemang motiverades av flygets stora betydelse för näringslivet i Mora och hela norra Dalarna, dels för att snabbt ta sig till och från Stockholm och dels för att utnyttja de internationella linjerna från Arlanda.

Nu stoppas trafiken. Anledningen är att Trafikverket har avtal med flygbolaget för linjen till Sveg och AB Dalaflyget avtal för Moraförbindelsen från Stockholm. Enligt Trafikverket kan det bara finnas ett avtal på samma sträcka.  Det har också tingsrätten slagit fast efter en konflikt mellan Trafikverket och flygoperatören Flexflight. Därför har AB Dalaflygets avtal med flygbolaget Flexiflight sagts upp i förtid.

- Det är oerhört tråkigt. Trots att det finns ett stort regionalt stöd från hela Dalarna, både politiskt och från näringslivet, så stoppas den viktiga flygtrafiken till Mora, säger kommunalrådet Anna Hed (C).

Ingen trafikplikt

Trafiken hade kunnat säkerställas med så kallad trafikplikt. Den innebär att Trafikverket upphandlar och betalar trafiken på de sträckor som uppfyller kraven på samhällsnytta, vilket har gjorts i andra liknande fall. Enligt Trafikverket uppfyller inte Mora-Siljan flygplats till fullo de kraven och föreslås därför stå utan trafikplikt.

– Varje dag som står still riskerar allt fler arbetstillfällen att ryka vid företagen i norra Dalarna. Företagsledningar, utbildningsfunktioner och säljavdelningar är det första som kommer att flyttas från våra kommuner. Därefter produktionsenheter vartefter företagsledningarna upplever det som bökigt att besöka enheterna, säger oppositionsrådet Lennart Sohlberg (S).

Näringslivet och organisationer som Vasaloppet har agerat för att få behålla flygtrafiken. ”Flygplatsen i Mora är en förutsättning för våra verksamheter. Den är ett viktigt nav i Dalarnas infrastruktur och möjliggör snabba resor till Stockholm och vidare ut i världen,” skrev nyligen åtta tongivande företrädare för moraföretag i ett debattinlägg.

– Även Mora lasarett är starkt beroende av flygtrafiken och flygplatsen för sin kompetensförsörjning och för möjligheterna till patient- och organtransporter. Utan flygtrafikmellan Mora och Arlanda blir det svårt att upprätthålla Mora lasaretts status som akutsjukhus, säger kommunalrådet Malin Höglund (M).

I mitten av februari kommer biljettbokningarna på sträckan Stockholm-Mora att upphöra och den 28 februari stoppas trafiken.

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 1 februari 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anna Hed (C) Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-266 19
  Växel: 0250-260 00
 • Lennart Sohlberg (S) Oppositionsråd
  Tel: 0250-267 19
  Mobil: 070-657 21 22

Visste du att....

......Knausberget (787 m) är kommunens högsta punkt. Berget ligger väster om Ulvsjön, i den nordligaste delen av Mora kommun.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213