Risk för snöras runt skolor och förskolor

13 april 2018

På grund av vinterns stora snömassor den stigande temperaturen har risken för snöras från hustak även ökat. I synnerhet är skolor och förskolor drabbade.  Mora kommun inventerar just nu de värst drabbade fastigheterna och vidtar åtgärder vid behov.

Snöskottningen av taken på kommunens fastigheter har pågått sedan två månader tillbaks i tiden, men den kraftiga nederbörden tidigare i veckan i kombination sol och tö efteråt har lett till högre risk för snöras på samtliga fastigheter. Värst drabbade är skolor och förskolor. Det är även där risken för skada på personer större då många barn och ungdomar rör sig i närheten av taken.

Med start på torsdagen har Sodexo på uppdrag av kommunen åkt runt till de olika förskolorna och skolorna i kommunen för att spärra av marken där man sett att det finns en påtaglig risk för snöras.

Inventeringen hittills ser ut som följande:

 • Hindriksheden: Snö över snörasskydden. Avpärrat där det finns risk för snöras.
 • Noret 1 och 2: Ett tak inne på lekplatsen finns det snö på. Taket saknar snörasskydd och har blivit avspärrat.
 • Rödmyrens förskola: Avspärrat där det inte finns snörasskydd.
 • Färnäs skola: Rent på taken.
 • Nusnäs skola: Rent på taken.
 • Noretskolan: Ingen risk för snöras, skottning pågår.
 • Vinäs skola: Rent på taken.
 • Sollerö skola: Rent på taken.
 • Vika skola: Rent på taken, bara ett förråd som det finns snö på. Ingen risk för snöras.
 • Utmelandsskolan: Rent på taken.
 • Tuvans förskola: Framsidan på förskolan avspärrad och behöver skottas.
 • Östnors förskola: Framsidan på förskolan avspärrad och behöver skottas.
 • Våmhus förskola: Avspärrat där det finns en risk för snöras.
 • Finnsnäs förskola: Avspärrat där det finns en risk för snöras.

Kommunen uppmanar till försiktighet där det finns risk för snöras och att inte överträda avspärrade områden.

Dela med andra
 • Dela på Google
 • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 13 april 2018.

Sök på webbplatsen

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213