Bättre kollektivtrafik ökar arbetspendlingen

21 oktober 2009
Dalatrafik Visa större bild

En färsk enkätundersökning bland pendlare visar resmönster och ger kommunen värdefull information för utveckling av kollektivtrafiken.

Mer än 2 000 personer pendlar in till Mora varje arbetsdag, huvuddelen av dem från Orsa och Älvdalen. Under våren 2009 delades enkäten ut till personer som jobbar i företag med mer än 20 anställda och totalt inlämnades 352 svar som nu bearbetats.

Intressanta siffror

Undersökningen visar att kollektivtrafiken utnyttjas i ytterst begränsad omfattning. Bara 7 % väljer bussen, det enda kollektiva färdsätt som står till buds. Fler män än kvinnor åker kollektivt, däremot är det fler kvinnor som går eller cyklar till arbetet.

Hur busstiderna passar resenärerna är en självklar fråga i det här sammanhanget, och av svaren att döma är det hela 43 % av kvinnorna som gör tummen ner för de föreslagna tiderna efter arbetsdagens slut. Det tolkas av utredarna som en möjlig följd av deltidsarbete eller att arbetsdagarna för kvinnor i högre grad även kan omfatta lördagar och söndagar.

Den alldeles övervägande majoriteten har maximalt 500 meter från hemmet till närmaste hållplats och nästan 80 % har samma avstånd till närmaste hållplats från jobbet räknat.

Stor potential för kollektivtrafik

Den senaste pendlingsstatistiken avser 2007 och då var det i genomsnitt 2 450 personer per dag som pendlade in till Mora kommun och ca 1 400 som pendlade ut. Detta resande uppskattas till 80 % ske i form av ensamåkning och skulle i så fall motsvara ca 3 000 fordon. Och eftersom 41 % av de som besvarat enkäten säger sig vara villiga att åka kollektivt skulle, med samma matematik, ungefär 1 200 av de nuvarande bilisterna vara potentiella kollektivtrafikresenärer i framtiden. 

För att den visionen ska bli verklighet anser utredarna att ett batteri av åtgärder måste sättas in:

  • låta testresenärer åka gratis en månad
  • översyn av busstider och arbetstider
  • inrätta nya bussturer för arbetspendling
  • genomföra informationskampanjer
  • förbättra möjligheter till arbetspendlarparkeringar gör bilar och cyklar

Du som vill ta del av alla siffror och stapeldiagram, klicka här (PDF-fil)

 

Sven-Erik Nilsson 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 21 oktober 2009.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den senaste minnesstenen i Dalarna med anknytning till Gustav Vasas äventyr restes i Kättbo 1934? Till minne av skidåkarna Lars och Engelbrekt som sägs vara de som hann upp den blivande kungen i Sälen vid årsskiftet 1520-1521.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213