Sandsopning våren 2017

3 juni 2017
Mora Kommun får i dagsläget många förfrågningar gällande sandsopningen i våra byar och många tror att det har blivit bortglömt eller bortprioriterat, men så är inte fallet.

Vintern 2016/2017 har utmärkt sig på det sättet att sandningen har varit mer omfattande än föregående vintrar. Följden av det är att sandupptagningen har dragit ut på tiden då volymen sand är så mycket större än normalt.
 
Arbetet med att sopa gatorna är dock nu inne i slutfasen och det kvarvarande programmet lyder enligt följande:

Under vecka 24 kommer det att bedrivas sandupptagning i byarna Gesunda, Ryssa och Vika, i den turordningen. Efterföljande vecka d.v.s. vecka 25 kommer i första hand Kråkberg att slutföras varefter byarna Selja och Långlet står på tur. Det hela avslutas sedan i slutet av vecka 25 i Bonäs och Våmhus.

Vi hoppas att de kommande veckornas väder tillåter sandupptagning annars kan schemat tyvärr komma att påverkas framåt i tiden.
Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 3 juni 2017.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den senaste minnesstenen i Dalarna med anknytning till Gustav Vasas äventyr restes i Kättbo 1934? Till minne av skidåkarna Lars och Engelbrekt som sägs vara de som hann upp den blivande kungen i Sälen vid årsskiftet 1520-1521.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213