Sanering i Saxnäs påbörjas

15 augusti 2018

Saneringsområde i Saxnäs Visa större bild
Området som ska saneras. Under sommaren har en tillfällig väg anlagts för lastbilar.

Nu har schaktningsarbetet för markföroreningarna på före detta Ströms sågverksområde påbörjats. Etableringsarbetet där man bland annat byggt en tillfällig väg på området har pågått under sommaren.

Platsen där Ströms sågverk tidigare låg har vid provtagningar visat på rester av föroreningar i form av dioxiner. Efter att dessa upptäcktes 2009 har kartläggning av hur utbredd föroreningen är gjorts, samt vad de potentiella riskerna mot människa och miljö kan vara. Resultaten visar på att området inte utgör någon hälsorisk för vuxna, men kan göra det för små barn på de mest förorenade delarna.

Verksamheten som ska arbeta med saneringen har under sommaren etablerats med avstängsling och en tillfällig väg för lastbilarna som kommer att köra de förorenade massorna till deponi. Nu fortsätter arbetet med schaktning, provtagning, bortforsling av massor och återställning. Avslut av saneringsarbetet beräknas bli i november.

Läs mer om föroreningarna i Saxnäs här.

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 15 augusti 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... flottningen i Österdalälven upphörde 1970?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213