Skadade vattenledningar längs Kyrkogatan

9 november 2017

Just nu arbetar Nodava med att trycka en ny dricksvattenledning längs Kyrkogatan. Idag, torsdag den 10 november, påbörjades arbetet med att dra tillbaka dricksvattenslangen i den tryckta sträckningen. I samband med det arbetet har befintliga ledningar skadats vilket innebär att ett antal fastigheter längs Kyrkogatan inte har tillgång till dricksvatten. Spillvatten kan även ha trängt upp i källare.

Personal från Nodava finns på plats för att säkerställa tillgången till tillfälligt dricksvatten samt undersöka vilka sträckor som skadats. Så fort skadade ledningar identifierats kommer dessa att åtgärdas.

Ytterligare information kommer fortlöpande på Nodavas hemsida.

Uppdatering 10/11: Nodava har tillsammans med entreprenörer under natten reparerat den skadade vattenledningen och återställt tillgången av dricksvatten.

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 9 november 2017.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... att Anders Ström 1931 var förste Morabo att vinna Vasaloppet?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213