Snart cyklar hela Dalarna

29 april 2009
Hela Mora Cyklar
De slår ett slag för cykling i Mora: Inger Skoglund-Hassis, Marianne Karlsson-Eriksson, Magnus Birkeholm, Eva Larsson och Bus Anneli Norlin.

I Mora cyklas det för sjätte året i rad, men här var man ändå inte först. Det var Hedemora, som dock lade ner och sedan tog Mora över och utvecklade konceptet. Så bra att snart alla Dalakommuner har anslutit sig. Återstår gör bara Rättvik och Avesta.

- Kul att det spridit sig så bra, säger Eva Larsson, miljösamordnare i Mora kommun och den som främst ser cyklandet som ett bra sätt att minska utsläppen. I Mora hade vi flest inlämnade startkort i fjol, 413 stycken, och den sammanlagda sträckan som trampats var ungefär 27 000 mil. Alltså närmare sju varv runt jorden.

Startkort måste lämnas in

Som vanligt gäller det inte bara att cykla. Man ska också fylla i ett startkort som gäller i åtta veckor och eftersom kampanjen löper i 16 veckor går det alltså bra att fylla i tv�� kort. Minst 25 cykelturer av valfri längd ska fyllas i på vart och ett för att få vara med i de kommande dragningarna.

Som är två till antalet, en lokal dragning i Mora under Hälsoveckan 29/8-6/9 och en regional dragning lite senare för hela länet. Den som lämnat in startkort i Mora blir automatiskt med i den regionala dragningen.

- Det finns inga minimikrav på cykelturernas längd, det egna samvetet får avgöra, säger friskvårdskonsulenten Marianne Karlsson-Eriksson. Eftersom vi propagerar för vardagsmotion hoppas vi att många cyklar till och från jobbet. Man behöver alltså inte ut på några speciella turer för att få fylla i kortet.

Nyttigt på många plan

Friskvård, folkhälsa och miljö är grundläggande begrepp i cykelkampanjen som började den 27 april och pågår till och med den 16 augusti. Startkort finns att hämta på flera ställen i kommunen, dessutom kommer kort att distribueras till de större företagen.

- Vi har vävt ihop hälsa, friskvård, miljö och även ekonomi, förklarar folkhälsoplaneraren Inger Skoglund-Hassis. För ekonomi är det också att cykla, särskilt när bensinen kostar närmare tolv kronor litern.

Fler och bättre cykelvägar i Mora

Under de kommande åren fram till 2015 kan Moras cyklister för övrigt se fram emot påtagliga förbättringar när det gäller cykelvägarna. I projektet Genomfart Mora finns beteendeförändringar med som en viktig punkt och där är en minskning av biltrafiken prioriterad. Till förmån för bland annat cykling.

- Därför har vi tagit fram en utbyggnadsplan för att skapa heltäckande cykelstråk, säger gatuchefen Magnus Birkeholm. Särskilt då till skolor, större arbetsplatser, centrum och lasarettet. Totalt rör det sig om tiostråk och redan i år ska vi bygga cykelbanor mellan Noretbron och Sandakorset, liksom Skålmyrsvägen mellan rondellen vid Preem och Byggnetto.

Sträckningar som kommer senare är Färnäs-Noret-Centrum, Kråkberg-Tuvan, Lasarettsvägen, Örjastäppan-Mäxvägen-Kyrkogatan, Östnorsvägen-Önavägen, Kråkberg-Bonäsvägen. De befintliga cykelvägarna Lomsmyren –Vikavägen och Årängsvägen-Selja ska dessutom få asfaltbeläggning.

- Alla cykelvägar blir givetvis belysta och skyltningen ska förbättras, lovar gatuchefen. Två nya cykelparkeringar i centrum finns också med i planeringen; en på Bälter Swens torg och en i Tingshusparken.

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 29 april 2009.

Sök på webbplatsen

Du hämtar och lämnar Ditt startkort på:

  • Kulturhuset i Mora
  • Biblioteksfilialerna Våmhus, Venjan och Sollerön
  • Mora kommun, reception kommunhuset
  • Mora lasarett, entrén
  • Apoteket Örnen, Mora
  • Intersport, Mora
  • Valles cykeltjänst, Öna


Ditt startkort vill vi ha senast
2009 – 08 – 21

Visste du att....

... flottningen i Österdalälven upphörde 1970?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213