Sollerö skola har lämnat oljeberoendet

24 november 2010
Oljeslang
Anders Kjellberg klipper symboliskt av en oljeslang och med det är fossilt bränsle historia för Sollerö skola. Till sin hjälp har han byggnadsingenjör Mats Jansson och energi- och klimatrådgivaren Anna Jernqvist, båda från Mora kommun.

Tre byskolor har gjort det tidigare som ett led i kommunens satsning på projektet "Uthålliga energissystem" och nu har också Sollerö skola bytt uppvärmningssystem.

Först med flisvärme

I Selja-Långlets och Våmhus skolor har ytjordvärme installerats, medan Bjäkenbacken fick fjärrvärme eftersom en kulvert mellan centrala Mora och Östnorsindustrierna passerar alldeles i närheten.

För Sollerön valdes en tredje variant som innebär att oljan fått ge plats för fliseldning. Den sköts av det lokala bolaget Sollerö Timmer som arrenderat kommunal mark i direkt anslutning till skolans gymnastiksal och byggt en panncentral. Därifrån leds det uppvärmda vattnet genom en kulvert in till pannrummet, där en värmeväxlare vidarebefordrar värmen ut i radiatorerna. Ytterligare en värmeväxlare sköter distributionen av tappvatten.

Fliseldning
Håkan Duhlbo visar skruvtransportören som skickar flis till värmepannan. I bakgrunden syns släpvagnen där flisen förvaras.

- Det här är verkligen lokalproducerad energi som är både förnyelsebar och miljövänlig, förklarar Håkan Duhlbo, ägare till Sollerö Timmer. Jag tar på mig röjnings- och gallringsuppdrag för att få råvara som jag sedan kör genom en flistugg ett par kilometer härifrån. Sedan transporterar jag hit flisen med ett traktorsläp.

Tårta Visa större bild
Som vanligt vid dessa tillfällen bjuder
företaget som skött installationerna
på tårta.

Släpet är inte vilket som helst, för det parkeras i panncentralen och töms automatiskt i en skruvtransportör. Det sker sakta men säkert precis i den takt som pannan behöver för att producera rätt värme. 

- Med den temperatur som vi har i dag, ca -4 grader, räcker en släpvagnslast ungefär en vecka.

Finns det då ingen risk att råvaran kan bli en bristvara?

- Nej, det tror jag inte, säger Håkan Duhlbo. Jag behöver bara ungefär 1 000 kubikmeter per år och det är ungefär vad värmeverkat gör av med på en vecka. Om det blir riktigt kallt i vinter kan jag dessutom hyra in en större flistugg så att den delen av produktionen också fungerar fullt ut.

Genom det här upplägget köper Mora kommun färdig värme av Sollerö Timmer och betalar alltså enligt förbrukning. En kommunal investering har dessutom gjorts i värmeväxlarna i skolans pannrum och den åtgärden kan närmast ses som en anslutningsavgift.  Oljemängden som ersätts är ca 35 kubikmeter per år och för det åtgår 700-800 kubikmeter flis som alltså tas från närområdet.

Fler kan anslutas

- Min förhoppning är nu att kunna ansluta fler abonnenter här i närheten eftersom pannan är dimensionerad för flera byggnader. Kommunhusets panna är 45 år gammal och har tjänat ut, därför blir det en diskussion med kommunen om värmeleverans dit. Sedan hoppas jag också få leverera till kyrkan som ju ligger åt samma håll  men ännu närmare hitåt, avståndet är val bara 100 meter.

Även om oljeeldningen i Sollerö skola numera är historia så finns ändå den gamla pannan kvar. Flyttad till den nya panncentralen och redo att tas i bruk om behov skulle uppstå, till exempel vid sträng kyla eller som reservaggregat vid driftstopp i flisanläggningen. 

 

Sven-Erik Nilsson

Elever
Här får eleverna veta mer om flis och hur uppvärmningen går till.
 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 24 november 2010.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora IK fyllde 75 år 2010?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213