Sommarens VA-enkät är nu sammanställd

28 oktober 2014

Sommarens enkät till fastighetsägare i Mora och Orsa kommun är nu sammanställd. Enkäten gick ut till drygt 5 600 fastighetsägare utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och/eller avlopp i de båda kommunerna och vi fick in ca 3 000 svar. Vi tackar för alla svar, synpunkter och idéer som kommit in.

Enkäten visar att det stora flertalet av de som svarat anser att deras vatten- respektive avloppsförsörjning är bra som den är. Men vi ser också att det finns områden där fastighetsägarna upplever en dålig vattenkvalité och/eller avloppsproblem.  Materialet analyseras nu vidare för ge ett värdefullt inspel i vår fortsatta process med VA-planen.

 

Läs mer om arbetet med VA-planen här

 

 

 

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 28 oktober 2014.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Eva Larsson Miljösamordnare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 52 (mobil ankn)

Visste du att....

... 16 personer dömdes till döden i Mora vid häxprocessen 1669?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213