Sophämtning på nytt sätt

1 april 2010
Dubbeltömmare

Den 1 april (sant!) ändras rutinerna på flera sätt. Nytt hämtschema, ny kundtjänst och ett nytt sophämtningssystem förbättrar servicen för abonnenterna. Och ger miljövinster på köpet.

Precis som tidigare är det SITA som kommer att sköta sophämtningen men fordonsparken har bytts ut. Den stora skillnaden är nu att bilarna är så kallade dubbeltömmare, vilket innebär att de kan tömma kompost och brännbart avfall i olika fack. Finessen med det är att transporterna kan minska; från att tidigare ha kört tre turer i månaden till varje hushåll så räcker det nu med två. Resultatet blir kortare körsträckor och därmed mindre miljöpåverkan.

Bra för miljön

Christer Österberg, chef för SITA i Mora har räknat på effekterna och kommit fram till följande besparingar:

5.5 l diesel/mil x 6 000 inbesparade årsmil ger en minskad förbrukning på 33 000 l.

Varje förbränd liter diesel ger ett utsläpp av 2.6 kg koldioxid och minskningen här blir alltså 85 800 kg koldioxid per år.

- Det är i alla fall ett litet strå till stacken, menar han.

Att transportkostnaderna för SITA dessutom blir lägre gör inte kalkylen mindre intressant.

Nytt hämtschema

En naturlig följd av nyordningen är att alla abonnenter med egna kärl får ett nytt hämtschema. Av det framgår att hämtning sker mellan 06.00 och 22.00, även röda helgdagar. Hämtområdena är också nya jämfört med tidigare.

Från den 1 april sker också förändringar inom kundtjänsten som inte längre ska handhas av SITA. Den tas nu i stället över av Mora kommun och placeras på Hagvägen 4. 

Telefon 0250-262 00

Öppettider: måndag-fredag 08.00-12.00, 13.00-15.00.

Placera sopkärlen rätt

För att hämtningen ska fungera smidigt är det viktigt att kärlen står på ett visst sätt. Så har det varit förr också, men när dubbeltömmaren kommer ställs ytterligare krav eftersom två kärl ska lyftas maskinellt.

De nya hämtområdena, hämtschemat och en beskrivning av hur kärlen ska placeras hittar du här:

Hämtområden

Hämtschema

Placering av kärlen

 

Sven-Erik Nilsson  

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 1 april 2010.

Sök på webbplatsen

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213