Starkt lokalt engagemang för klimatfrågan

9 november 2009

Den 10 november skriver Mora kommun på EU-kommissionens Borgmästaravtal. Tillsammans med över 900 andra europeiska städer kommer kommunen att jobba för att sänka sina koldioxidutsläpp med mer än 20 % till 2020.

Bengt-Åke Rehn
Bengt-Åke Rehn
En ständigt växande skara städer i Europa sätter allt högre klimatmål och allt fler genomför åtgärder för att sänka utsläppen av växthusgaser.

– Vi närmar oss ett nytt globalt klimatavtal och nu måste vi politiker i världens alla städer och kommuner visa att vi är beredda att göra vad som krävs för att rädda jordens klimat, säger Bengt-Åke Rehn, kommunalråd i Mora kommun.

Många svenska kommuner deltar

Borgmästaravtalet är ett initiativ från Europeiska kommissionen. Över 900 städer över hela världen, de flesta inom EU, har undertecknat avtalet. Den 10 november arrangeras en ceremoni för svenska kommuner som vill skriva på avtalet. Arrangörer är Energimyndigheten, Sveriges Kommuner och Landsting, Klimatkommunerna, Sveriges Ekokommuner och Linköpings kommun.

– Den lokala nivån är extremt viktig och vi kan göra skillnad, de enskilda delarna må vara små men tillsammans gör de hela skillnaden. De svenska kommunerna utgör ett gott exempel för resten av världen och vi måste synliggöra det viktiga arbete som görs på lokal nivå, säger Håkan Samuelsson som är samordnare för Klimatkommunerna.

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 9 november 2009.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... att Anders Ström 1931 var förste Morabo att vinna Vasaloppet?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213