Tack för alla svar på enkäten kring vatten och avlopp!

13 augusti 2014

enkät
Vi vill rikta ett stort tack till alla som i sommar tagit sig tid till att svara på vår enkät kring vatten och avlopp. Svaren blir till stor hjälp i arbetet med VA-plan i Mora och Orsa kommuner.

I slutet av juni skickade kommunerna ut enkäter till drygt 5 600 fastighetsägare utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och/eller avlopp. Detta för att få ett bra underlag till VA-planeringen och för att medborgarna ska kunna vara med och påverka hur VA-försörjningen hanteras i framtiden.

 – Just nu pågår sorteringen och sammanställning av svaren. Vi har fått in många svar och det tar en stund att gå igenom materialet och i dagsläget kan jag inte säga mer om resultatet. Vi kommer att läsa alla svar och kommentarer och sammanställa dem by- eller områdesvis. Jag är glad över responsen och att så många tagit sig tid till att svara och tycka till, säger Eva Larsson, miljösamordnare på Mora kommun.

 – Svaren kommer att bli viktiga som underlag i vårt kommande arbete där ett antal stora frågor skall finna sina svar, exempelvis: - Vilka områden bör prioriteras för åtgärder? -Vilka lösningar ska vi titta på för att säkerställa vattenförsörjningen i ett minst 15 årigt perspektiv? -Hur nöjda är de boende idag och vad vill man lyfta fram som viktiga frågor framåt? Det är också betydelsefullt att alla får göra sin stämma hörd och det är därför mycket glädjande att så många har svarat och även återkommit med frågor både om enkäten och om VA-plansarbetet, vi vill gärna ha fortsatt dialog med alla inblandade, säger Göran Svensson, NODAVA.

För ytterligare information

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 13 augusti 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

......Knausberget (787 m) är kommunens högsta punkt. Berget ligger väster om Ulvsjön, i den nordligaste delen av Mora kommun.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213