Tänker du på var du kör med din skoter?

7 januari 2015

Vintern är här och med den även snöskoteråkning som är en populär aktivitet i vår kommun.

Många har skoteråkning som en hobby andra som ett bra sätt att ta sig ut i markerna till sina stugor och fiskemarker osv. Det finns dock mycket att tänka på gällande vart du får åka och inte

All åkning är förbjuden på snötäckt skogsmark med plant eller ungskog samt på jordbruksmark. I övrigt får åkning bara ske om det är uppenbart att mark eller skog inte skadas. 

Naturreservat: I våra reservat är all körning med motordrivna fordon generellt förbjuden både på snö och barmark , undantag för markerad skoterled. Alla naturreservat är markerade med den vita ”snöflingan” på träd och skyltar. Sök information!

snöskoter

Länkar om skoteråkning:
http://www.snoskoterradet.se/skotervett-regler/

http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/djur-och-natur/motortrafik-i-naturen/Pages/default.aspx

Snöskoter och andra terrängfordon-vad gäller i Mora kommun

http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Motortrafik-i-naturen/Snoskoter-i-terrangen/

 

 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 7 januari 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Sveriges äldsta timmerbyggnad finns i Mora? Stockarna på gavlarna har daterats till vårvintern 1237.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213