Trafikförändringar 1 november

30 oktober 2015

Trafikförändringar 1 november 2015.

Dessa linjer påverkas för dig som bor i Mora kommun: 

 • Linje 52.             
  Morgonturen från Selja kl 06:13 förlängs till Mora busstn.

 • Linje 104.             
  Det är justerade tider på flertalet av turerna. Det är då främst justeringar av tider inom turerna och beror på anpassning av körtiderna.
  Turen från Idre Fjall kl. 11:05 avgår från Grövelsjön 10:15 (med start 19/12).
  Turen från Mora resecentrum lördagar kl. 16:00 fortsätter till Grövelsjön (med start 19/12).
  Ny högsäsongstur från Mora resecentrum lördagar kl. 18:00 (med start 19/12).
  Turen från Mora resecentrum söndagar kl. 14:15 fortsätter direkt  till Grövelsjön (med start 13/12).

 • Linje 132.             
  Linje 132 slutar att angöra hpl Grycksbo Drottningplan och Bjursås Korsvägen. Alla berörda turer har fått kortare körtid på sträckan Falun-Rättvik. Ankomst och avgång till/från Rättvik resecentrum har inte fått ändrade avgångstider. Däremot startar norrgående turer 2 minuter senare från Falun, och södergående turer ankommer Falun 4 minuter tidigare. En ny linje 350 ersätter i Grycksbo och Bjursås.

 • Linje 133.              
  Turen vardagar kl. 05:40 från Sälens centrum är tidigarelagd till 05:39. Turen har sen minutjusteringar hela vägen till Mora.

 • Linje 142.             
  Turen vardagar 13:30 från Mora resecentrum är tidigarelagd till 13:25. Övriga tider på turen är oförändrade.           .
  Morgonturen vardagar kl 06:30 från Malung har fått ändrade ankomsttider till Mora busstn och Mora resecentrum.

 • Linje 321.             
  Hållplatsen Kristineberg är borttagen på alla turer

 • Linje 322.             
  Flertalet turer på linjen avgår och ankommer nu till Mora Resecentrum.
  Turen vardagar kl. 07:50 från Mora busstn rhar kortats, går  nu bara till Bjäkenbackens skola. Turen är nu anropsstyrd på grund av lågt resande.
  Turen 15:30 från Mora resecentrum kl. 15:30 har utgått på grund av lågt resande.
  Turen kl 08:09 från Heden Norra har tidigarelagts med 3 minuter. Turen går med mindre fordon till Våmhus skola där man byter till ordinarie buss.
  Turen vardagar kl. 12:16 från Heden Norra har tidigarelagts till 11:48 för att passa till förskolans sluttid.
  Turen vardagar kl. 11:42 från Mora bustn har tidigarelagts till 11:12 (från Resecentrum) för att passa till förskolans sluttid.
  Turen vardagar kl. 13:53  från Heden norra har fått en ny avgångstid 13:34 för att passa skolans sluttid.
  Turen vardagar kl. 15:20 från Heden norra  startar nu från Våmhus skola  och har ny avgångstid (15:07).
  Turen vardagar kl. 16:05  från Heden norra har senarelagts med tre minuter.
  Det har tillkommit en ny tur vardagar kl. 07:23 från Mora resecentrum till Heden.

 • Linje 323.
  Flertalet turer på linjen avgår och ankommer nu till Mora Resecentrum. 
  Turen vardagar kl. 06:22 från Mora busstn flyttas till linje 324 för att få en sammanhängande tur från Fu till Wibe.
  Turen skoldagar kl. 07:15 från Sollerön är tidigarelagd med 3 minuter.
  Turen skoldagar kl. 07:47 från Broåkern dras in. Istället får linjen kl.07:15 från Sollerön ändrad körväg och trafikerar Broåkern.

 • Linje 324.           
  Hållplatsen Kristineberg är borttagen.
  Morgonturen kl. 05:50 förlängs till Wibe.

 • Linje 325.            
  Hållplatsen Finngruvan är tillagd på morgonturen vardagar från Johannisholm kl. 06:28.
Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 30 oktober 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

.... skidåkaren Anders Ström var IFK Moras förste olympier? Han blev sjunde man på femmilen i S:t Moritz 1928.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213