Trafikinformation inför Vasaloppsveckan

18 februari 2013

Polisen och Trafikverket föreslår alternativa vägval till fjällen:

Speciellt under fredag 22 februari, lördag 23 februari och söndag 24 februari är det många människor i rörelse och väldigt mycket trafik på vägarna. Det finns därför risk för köer kring Mora.

Polisen och Trafikverket rekommenderar att välja alternativ till dessa vägar:

 • Riksväg 26 Vansbro – Mora
 • E45  Malung – Mora
 • Riksväg 70 Rättvik – Mora

Under söndag 3 mars, finns även risk för köer på:

 • Riksväg 66 Sälens by – Transtrand (Alternativ väg mellan Transtrand och      Sälen är i stället länsväg 1051 på västra sidan om Västerdalälven)
 • Länsväg 1024   Fiskarheden – Evertsberg
 • Länsväg 1025   Evertsberg – Oxberg
 • Länsväg 1033   Lövnäs – Horrmund

På förhand kända trafikomläggningar under Vasaloppsveckan 2013

Linje 157 och Linje 257

Söndag 24/2 och söndag 3/3 (Öppet spår och Vasaloppet)  Följande avgångar körs på älvens västra sida mellan Transtrand och Sälen centrum och omvänt.

 • Avgången på linje 157 kl. 06.25 från Malung.
 • Avgången på linje 257 kl. 07.50 från Hundfjället

Måndag 25/2 (Öppet Spår): Följande avgångar körs på älvens västra sida mellan Transtrand och Sälen centrum och omvänt.

 • Avgångarna på linje 157 kl. 05.10 och 06.25 från Malung
 • Avgången på linje 157 kl. 06.55 från Hundfjället
 • Avgångarna på linje 257 kl. 05.45 och 07.50 från Hundfjället

Vid dessa tillfällen angörs inte hållplatserna på sträckan Pelikanen t.o.m. Stinas kiosk och omvänt.

Resenärer hänvisas till hållplatserna Sälen centrum resp. Källan i Transtrand.


Hållplats DALAGATAN i centrala Mora trafikeras EJ under Vasaloppsveckan.

Linje 95, 105, 170 och 503

går en annan linjesträckning under perioden 19/2 –3 /3.

Resenärer hänvisas till hållplats Badstubacken som dessa linjer tillfälligtvis kommer att angöra.

Linje 95 och Linje 170

Fredag 22/2 ( KortVasan - Förbud av genomfart startområdet kl 10-14):  Avgångarna på linje 170 kl. 05:55 och 06:50 från Särna respektive Grövelsjön, körs längs rv70 på älvens östra sida mellan Oxbergskrysset och centrala Mora.

Lördag 23/2 ( TjejVasan förbud av genomfart startområdet kl 10-14): Båda turerna på linje 170 från Grövelsjön klockan 08:25 och 10:15  körs längs rv70 på älvens östra sida mellan Oxbergskrysset och centrala Mora och omvänt. Samma sak fast omvänt gäller avgången från Mora lördag kl.11.50. Avgångarna från Mora 13:50 och 17:55 går ordinarie sträckning.

Söndag 3/3 (Vasaloppet):

 • Samtliga turer på linje 170 körs längs rv 70 på älvens östra sida mellan Oxbergskrysset och centrala Mora och omvänt.
 • Avgången på linje 95 kl. 08.05 från Mora busstation kör längs E45 och länsväg 1040 via Venjan och Limedsforsen. Hållplatserna Dalagatan t.o.m. Smågan angörs inte.

När turerna på linje 170  körs längs rv70 angörs inte hållplatserna på älvens västra sida utmed sträckan Oxbergskrysset t.o.m. Bygatan i Mora och omvänt.

Förseningar kommer att uppstå.

Eventuellt också ytterligare linjeomläggningar.

 

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 18 februari 2013.

Visste du att....

... att Anders Ström 1931 var förste Morabo att vinna Vasaloppet?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213