Trafiksäker väg mellan Rödmyren och Norets köpcentrum

10 februari 2015

gång och cykelväg Visa större bild

Mora kommun inleder dialog med Trafikverket för att hitta en trafiksäker lösning för en gång- och cykelpassage mellan Rödmyren och Norets köpcentrum.

Mora kommun har uppmärksammat att gående och cyklister korsar riksväg 70 vid Rödmyren och Norets handelsområde. Detta medför en hög trafikfara eftersom passagen görs via en öppning i vajerräcket.

I juli 2014 tog kommunen emot ett medborgarförslag om att anlägga en gång- och cykelväg i en tunnel under riksvägen mellan Rödmyren och Norets handelsområde. Förslaget har utretts och flera saker har då framkommit. 

Idag finns det tre gång- och cykeltunnlar i området. Ytterligare en gång- och cykelpassage på föreslagen plats skulle resultera i en väg som mynnar ut precis vid Ica Maxis parkering, vilket skulle göra det svårt att uppnå en hög trafiksäkerhet i området.

 - En ny passage skulle högst sannolikt användas av skolbarn till och från Noretskolan. Att leda dessa barn över två vägar i Noret och förbi Ica Maxis parkering skulle vara olämpligt som skolväg, säger Albin Frandsen, samhällsplanerare i Mora kommun.

Tekniska förvaltningens utredning av eventuellt tunnelbygge visade på ett antal faktorer som skulle fördyra och försvåra projektet då bland annat fyra nätägare har ledningar i marken under den tilltänka gång- och cykelvägen. 
Dessutom har Fortum en 50 kV luftledning som går över den tänkta vägsträckan.

Förutsättningarna för gång- och cykeltrafikanter mellan Rödmyren och Norets handelscentrum har förbättras sedan byggnationen av Färnäs Kvarn me­d en separerad gång- och cykelväg. Men då passagen över riksvägen är den kortaste vägen för några av de som bor i området befarar kommunen att den övergången fortsättningsvis kommer att nyttjas. Att hitta en trafiksäker lösning vid Rödmyren och Norets köpcentrum är en prioriterad åtgärd som nu kommunen inleder en dialog med Trafikverket om. Dock kommer medborgarförslaget att avslås.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 10 februari 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213