Tre konverteringar i Venjan avslutade energiprojekt

7 februari 2011

Tre kommunala fastigheter - en kulvert

Äldreboendet Juntgården, kommunalhuset och skolan/simhallen har bytt ut oljan mot flis, en åtgärd med positiva effekter på miljö och ekonomi. Värt att fira, med andra ord.

Det gjorde man i Juntgården, dit också skolans elever kommit för att delta i invigningen som numera sköts med stor rutin av huvudpersonerna. Vilket knappast förvånar eftersom det tidigare gjorts sju konverteringar på andra håll i kommunen. Nu hade man samlat nummer åtta, nio och tio till en gemensam invigning.

Juntgården
Juntgården i Venjan, numera med lokal fjärrvärme.

Ett logiskt beslut, eftersom de tre objekten delar på samma kulvert. Den börjar vid den nybyggda panncentralen bakom simhallen och går sedan vidare under bron över Vanån bort till Juntgården. På vägen dit har en grenledning dragits till det före detta kommunalhuset, förmodligen ett av landets vackrast belägna. Åt andra hållet finns en kulvert bort till Ordenshuset och fler anslutningar är på gång.

Lokal flisentreprenör söks

Panncentralen eldas med flis, det vill säga samma bränsle som man bytte till vid konverteringen av Sollerö skola och till en del även i Vika skola. Det är JÖAB i Mora som byggt och äger både panncentral och kulvertar, dessutom sköter man också drift och underhåll. Kommunen som äger kommunalhuset och skolan/simhallen köper alltså färdig värme dit och på samma sätt köper det kommunala bolaget Morastrand AB värme till sin fastighet Juntgården.

Panncentral Venjan Visa större bild
Panncentralen bakom simhallen.

- Vi tar flisen från vår anläggning i Mora och magasinerar ungefär 100 kubikmeter här i Venjan, berättar Magnus Öhrén. Sedan starten den 5 december i fjol har det i genomsnitt gått åt 3-4 kubikmeter per dygn för att värma upp vattnet till 90 grader innan transporten i kulvertsystemet. På sikt vill vi nu hitta en lagringsplats här i byn och vi skulle också gärna vilja tillverka flisen här. Men då behöver vi hjälp av någon lokal entreprenör som vi hoppas kunna knyta till oss framöver.

Invigning Venjan Visa större bild
Unga och gamla hade samlats till
invigningen.

Traditionsenlig tårtfest avslutade

Med konverteringen i Venjan är projektet "Uthålliga energisystem" avslutat. De tio ingående objekten värms numera på ett miljövänligt sätt med förnybara bränslen. Hundratals kubikmeter olja har ersatts, enbart i Venjan rör det sig om ca 70 kubikmeter per år.

Precis som vid tidigare invigningar klipptes en oljeslang i två delar för att symbolisera övergången och sedan serverades kaffe, saft och tårta. Bakverket svarade som vanligt VVS-entreprenören NVS för, det företag som tillsammans med kommunen och Morastrand AB genomfört projektet.

 

Sven-Erik Nilsson

Oljeslang
Den numera överflödiga oljeslangen klipptes av Jakob Wigg. I ändarna håller Uno Bergström, NVS, (t.v.) och Mats Jansson, Mora kommun (t.h.)
   
Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 7 februari 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att...

.... Vasaloppet blev 1925 Sveriges Radios första direktsända idrottsevenemang utanför Stockholm?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213