Tyck till om framtidens avfallshantering i din kommun

22 september 2011

 Dalarnas femton kommuner i bred samverkan tillsammans med Länsstyrelsen Dalarna påbörjat ett arbete med att ta fram nya kommunala avfallsplaner för perioden 2012-2015.

Kommunernas representanter och Länsstyrelsen har utarbetat ett program för hur arbetet ska utföras. Arbetet med att ta fram underlag till avfallsplanerna pågår under 2011 och fram till början av 2012. 

Sophämtning

Nationellt pågår nu mycket arbete inom avfallsområdet som ska omsättas lokalt och regionalt i Dalarna: nya nationella miljömål och en ny nationell avfallsplan som tillkommer som följd av EU:s direktiv. I det regionala arbetet ska det tas fram en gemensam del med mål och åtgärder för avfallshanteringen på länsnivå. Dessa kommer sedan att ingå i den uppdaterade versionen av Dalarnas miljömål som Länsstyrelsen i samråd med många aktörer i länet arbetar med under 2010-2012. 

Det ska också tas fram en kommunal del för avfallsplaneringen, bestående av detaljerade beskrivningar av kommunens avfallshantering, samt en del bestående av kommunal och regional statistik.

Besök också Naturvårdsverket som arbetar fram de nationella miljömålen utifrån det nya ramdirektivet för avfall samt tar fram förslag på åtgärder för hur man når problemet med ökade avfallsmängder.

Har du tankar och idéer om nuvarande och framtida avfallshantering i Mora, Orsa och Älvdalen?

Kommunerna kommer att ställa ut sina förslag till avfallsplan för att allmänheten ska få möjlighet att yttra sig och komma med synpunkter i början av 2012. Efter att synpunkterna har behandlats, ska kommunfullmäktige fastställa den kommunala avfallsplanen. För att komma med synpunkter och få information går det bra att gå in på denna sida, där det fortlöpande arbetet kommer finnas, eller ta kontakt via e-post eller telefon.

                                                                                                                
Annika Persson, Miljökontoret, This is a mailto link  0250-55 23 09
Göran Brorsson, NODAVA, This is a mailto link  0250-55 27 22
Magnus Fridolfsson, Länsstyrelsen Dalarna,  This is a mailto link

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 22 september 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... att Anders Ström 1931 var förste Morabo att vinna Vasaloppet?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213